I  Folkbladet den 9/10  svarar den politiska chefredaktören Linda Westerlind på vår debattartikel och skriver bl a följande: "Det faktum att kritik mot mjölkindustrin rör upp känslor som i mångt och mycket närmar sig hatiska uttryck (exempelvis i en kommentar från just LRF Västerbotten som jag valde att inte publicera) är ett tecken på att det är ett område som måste diskuteras i bra mycket högre utsträckning än vad det har diskuterats i dag."

Kommentaren

Vi vill klargöra att den kommentar vi skickade och ville ha publicerad, då vi inte förväntade oss något större utrymme i tidningen, lyder ordagrant som följer, och innehåller till stor del samma formuleringar som i den debattartikel som sedan publicerades.

"Linda Westerlind, politisk chefredaktör för Folkbladet, invecklar sig i lördagens tidning i ett mycket märkligt resonemang kring mjölkproduktion i Västerbotten och världen i övrigt. Förutom en rad faktafel och oförblommerad reklam för ett kommersiellt havredrycks-företag bygger hon sin artikel på en dokumentär, Cowspiracy, som säger sig avslöja mjölkindustrins dunkla intressen på miljöns bekostnad.

Hon nämner att tusen miljöaktivister mördats för att de vill skydda regnskogen och i samma andetag att "riktigt så illa" är det inte Sverige och Västerbotten. Någon mer smaklös jämförelse får man leta efter. I sociala medier är det vanligt att försåtliga inlägg med faktafel får fart när det kritiska tänkandet fattas hos mottagaren. Det är beklagligt att en seriös tidning som Folkbladet anammat detta beteende och sprider den här typen av konspirationsteorier. "

Ytterligare ett debattinlägg från LRF Västerbotten är på gång.