Linda Westerlind, politisk chefredaktör för Folkbladet, för lördagen den 3/10 ett märkligt resonemang kring mjölkproduktionen i en ledarkrönika. Hon har sett en dokumentär: Cowspiracy, och förmedlar budskapet på tidningens ledarplats, att mjölkindustrins tveksamma intressen medvetet sker på bekostnad av miljö och mänskliga rättigheter. Dessutom är miljöorganisationerna med i denna sammansvärjning.

Svensk mjölkproduktion har låga utsläpp

Westerlind blandar på så sätt ihop västerbottnisk, svensk och utländsk mjölkproduktion. Artikeln landar i att Sverige borde sluta med djurhållning och istället satsa på vegetabiliska livsmedel. Denna slutsats bygger på en rad missvisande uppgifter om bland annat klimatpåverkan. Fakta är att enligt FN (FAO), alltså FN:s livsmedel och jordbruksorgan, orsakar mjölkproduktionen i världen mindre än 3 procent av de totala globala utsläppen av växthusgaser. Svensk mjölkproduktion har 44 procent lägre utsläpp av växthusgaser per kg mjölk än världsgenomsnittet.

I ledaren menar Westerlind att mjölkproduktionen handlar om ekonomiska intressen. Samtidigt går hon ivrigt ett kommersiellt företags ärenden, en havredrycks-tillverkare, vars aggressiva reklam starkt ifrågasatts. LRF har inget emot havre. Men man ska veta att mjölk är nästan åtta gånger så näringstät som havredryck i förhållande till sin klimatpåverkan.

Smaklös jämförelse

Hon skriver också att över 1 000 miljörättsaktivister har mördats bara i Brasilien för att de kritiserat djurhållningen. I samma andetag konstaterar hon att "riktigt så illa" är det inte i Västerbotten och Sverige. En ytterst smaklös jämförelse. Men inte minst påstår Westerlind att mjölk rent av är hälsofarligt. Även detta är fel. FN (FAO) fastslår i rapporten "Milk and dairy products in human nutrition" att mjölk ger ett betydelsefullt bidrag av högkvalitativa proteiner, energi och fett men också av mineraler och vitaminer som kalcium, magnesium, selen, riboflavin och vitamin B12. Dessutom är mjölk en god källa till vitamin A och jod.

Svårt odla grönt på många håll

Westerlinds analys att svensk mjölkproduktion bör upphöra grundar sig på en oförmåga att skilja på svensk och utländsk mjölkproduktion. Dessutom en konspirationsteori, som möjligen är gångbar som vandringssägen i sociala medier, men som Folkbladets ledarsida borde vara höjd uppöver. LRF Västerbotten välkomnar varje initiativ till att odla grönt, och har på olika sätt stöttat detta. Men i Sverige har vi ett kallt klimat där det på många håll är svårt att odla grödor som människor kan äta. Gräs däremot växer bra här, och det kan djuren tillgodogöra sig. Detta kan omvandlas till mjölk och kött. Djurens gödsel återförs till åkrarna som näring, och vi får ett slutet kretslopp. (Att odla havre är f ö omöjligt utan tillförsel av just näring, och utan djur blir det alltså ingen havre.)

Cyniskt tankemönster

Om vi upphör med djurhållning i Sverige innebär det att den flyttar utomlands, med större miljöpåverkan. I en tid av klimatförändringar och ökat behov av mat framstår därför Westerlinds tankemönster som mer än cyniskt. Det enda rimliga är att fortsätta använda Sveriges matjord till att producera världens renaste och mest klimatsmarta livsmedel, såväl från djur som växtriket.

Arne Lindström
ordförande LRF Västerbotten