Sedan den 1 januari 2017 gäller en ny lag för offentlig upphandling i Sverige. Bland annat uppmuntras myndigheten att dela upp kontrakten i mindre delar, så att även små och medelstora företag har en rimlig chans att lägga anbud. Det är helt i sin ordning att ställa krav som motsvarar svensk djurskyddslagstiftning, eller krav på färskhet, som kan ge bygdens företag fördelar. En kommun kan också ha som mål att minska spridningen av antibiotikaresistenta bakterier.

Lägre pris på importmat

Svenskproducerade fågel-, kött-, och mejeriprodukter står i dag för en värdeandel på cirka 60 procent i den offentliga upphandlingen, enligt siffror i tidningen ATL den 21 mars. Med andra ord går 40 procent av de offentliga medlen till livsmedelsproducenter utomlands, där djuromsorgen ofta är betydligt sämre än i Sverige. Orsaken är förstås det lägre priset.

Billig mat kan stå oss dyrt

Men billig mat kan stå oss dyrt i framtiden. Det är väl känt att kopplingen mellan överdrivna antibiotikagivor till djur gör att resistenta bakterier utvecklas, som sedan kan överföras till människan. I Sverige har vi länge arbetat med förebyggande djurhälsa, och antibiotika ges bara till sjuka djur när det verkligen behövs, inte till stora grupper och i förebyggande syfte.

Sker framsteg i Europa

Svenska politiker har länge kämpat för att förbättra djurens levnadsvillkor inom EU. Glädjande nog sker det små framsteg. I till exempel Holland finns idag grisgårdar som klarar att leva upp till EUs grundkrav för djuromsorg. Djuren har större boxar med strö och har knorren kvar vid slakt. Dock är man fortfarande mycket långt ifrån det som är svensk standard. Att notera är också att många EU-länder fortfarande ignorerar förbud mot t ex svanskupering. I Tyskland och Danmark görs det på 90 procent av individerna i besättningarna.

Det finns inga ursäkter längre

I Västerbotten har vi goda förutsättningar att ta fram mat på ett ansvarsfullt sätt. Vårt kalla klimat gör att vi har begränsade skadeangrepp och växtskyddsmedel används i liten omfattning. Gårdarna har ett slutet kretslopp där gödseln från djuren tas tillvara och återgår till jordarna. Jordbruket skapar många jobb genom de lokala tjänster som köps in.
Ansvariga har länge hänvisat till regler om offentlig upphandling och fortsatt köpa in tveksamt producerad mat. Med den nya lagen på plats finns inte längre några ursäkter.Sedan har vissa kommuner i länet ansträngt sig och lyckats bra med att upphandla lokalt. All heder åt er.

Ta chansen!

Jag vill uppmana politiker och inköpare i länet att nu ta chansen att göra schyssta, smarta och säkra upphandlingar. Varför inte satsa på att Västerbotten, som också ligger i startgroparna för att ta fram en regional livsmedelsstrategi, blir först och bäst på detta i Sverige?

Lotta Folkesson
ordförande LRF Västerbotten