Jag har inga förhoppningar om att omvända Folkbladets skribent Linda Westerlind, men jag förstår inte hennes reaktion över att bli motsagd - då hon t o m skriver att LRF Västerbotten uttryckt sig hatiskt.

Om man påstår att djurhållningen är den största faktorn för klimatförstörningen i världen - långt större än bilkörning, ja då får man nog räkna med att bli motsagd. Hennes påstående har stöd i vad hon kallar "en dokumentär", och jag har tagit del av svensk officiell statistik och FN:s uppgifter.

Googla själv på Ekonomifakta

Läsaren kan själv googla på "växthusgaser per sektor - ekonomifakta", och studera hur det verkligen förhåller sig. Där kan man se att transportsektorn i Sverige står för nästan tre gånger så mycket som hela jordbruket, men likväl hävdar Westerlind motsatsen - för enbart djurens andel!

Att Sveriges så klimatsmarta jordbruk ändå står för 12 procent av Sveriges klimatutsläpp beror på att vi använder så mycket bioenergi, vilket gör våra totala utsläpp extremt låga. Globalt står hela jordbruket för 8,5 procent enligt FNs organ. Jag överlåter åt läsaren att fundera över varför någon vägrar acceptera den senaste kunskapen, utan i stället sprider uppgifter som inte har något med verkligheten att göra.

Till vilken nytta ska inte våra jordar användas?

Det finns andra synonymer till cynisk än vad Westerlind hittade. Förutom "hänsynslöst uppriktig" (ej att förväxla med sann ) , så finns också skamlös och stötande, mm. Jag vill nog därför även fortsättningsvis hävda att Westerlind  är cynisk, om hon menar att Sveriges bidrag till den globala livsmedelsförsörjningen är att inte ha våra husdjur. Det innebär samtidigt att matjorden inte producerar mat och att det öppna landskapet växer igen. Till nytta för vem, och vem mättar vi genom att producera mindre mat?

Arne Lindström
ordförande LRF Västerbotten