Plockar man fram en lärobok från 80-talet och läser om landet Sverige så står där att våra naturtillgångar är skogen, jordbruket, malmen och vattenkraften. Enligt Wikipedia är landet Sveriges viktigaste näringar bland annat skogen och jordbruket. Scrollar man längre ner till avsnittet om energi kan man läsa att vi är nettoexportörer av energi.

Man kan alltså påstå att våra paradgrenar i det här landet är jordbruk, skog och energi. Av skog kan man göra drivmedel och med vår långa historia av att vara en skogsbruksnation borde man kunna förvänta sig att vi vid det här laget är självförsörjande på drivmedel.  Är det då inte ytterst märkligt att vi hamnat i ett läge där bonde efter bonde lägger ner sin verksamhet med motiveringen: “Det går inte, allt har blivit för dyrt, det är inte lönsamt längre”?

Ida Oderstål i sitt gårdsmejeri där hon producerat smör på gårdens mjölk.

Jag har ett gårdsmejeri där jag tillverkar smör av mjölk som vi producerar här på gården. Men nu i vinter har priset på el förändrat förutsättningarna. Mejeriet är nämligen förhållandevis energikrävande, och marginalerna på de färdiga mejerivarorna är inte större än att produktionskostnaderna måste hållas nere för att det ska gå runt.

Det är inte längre lönsamt att producera eget smör.

I december hamnande vi i ett läge där det inte längre var lönsamt att producera eget smör. Visst skulle vi kunna höja priset men det finns en smärtgräns även där. Det är inte bara vi producenter som drabbats av höga kostnader, även konsumenterna har blivit tvungna att se över sina budgetar.

Tyvärr tror jag att den senaste tidens skenande priser på drivmedel och el kommer resultera i att våra svenska förstklassiga livsmedel kommer få stå kvar på hyllan till förmån för billig import.

Hur har det blivit så här? Sverige som var Landet ”Vattenkraft och Jordbruk”. Vad är vi nu, när det inte ens lönar sig att göra smör?

Svenska förstklassiga livsmedel kommer få stå kvar på hyllan till förmån för billig import.