Nyligen tvingades böndernas eget mejeri, Norrmejerier, besluta om en betydande sänkning av betalningen för mjölken. Det är ett dråpslag för de redan hårt pressade mjölkbönderna.

De norrländska konsumenterna är relativt köptrogna det lokala, och det är givetvis mycket bra att handla lokal dryckesmjölk och fil. Men har man klart för sig sambandet att det krävs tio liter mjölk för att producera ett kilo ost? Då förstår man att också lokal ost är viktig i varukorgen om man vill ha kvar det lokala jordbruket. I dag kommer endast hälften av den hårdost vi konsumerar från svenska kor.

Ansvar att guida konsumenten

Här har handeln ett viktigt ansvar i att guida konsumenten, och inte, som vi ser det, frikostigt exponera lågprisosten som väller in från övriga EU.
De idylliska bilder som passerar utanför ditt bilfönster på semesterresan; med betande kor och öppna landskap finns där tack vare att konsumenter köper de produkter som korna ger oss. Odlingen av foder till djuren, och betesmarker, är en förutsättning för att vi ska nå det av riksdagen fastställda miljömålet om ett rikt odlingslandskap.

Låg antibiotikaanvändning i Sverige

I Sverige har vi en mycket god djuromsorg, vilket gör att vi inte behöver använda antibiotika i samma utsträckning som i många andra länder. Överanvändning av antibiotika leder till ökad resistens, vilket är ett gigantiskt världshälsoproblem. Sverige är det land inom EU som ger minst antibiotika till sina djur. I exempelvis Tyskland får djuren 15 gånger mer antibiotika! Då är hela djurhållningen sjuk!

Vi riskerar förlora köttproduktion

Debatten om antibiotika och det undermåliga djurskyddet i flera länder fick handeln och konsumenterna att börja välja bort den danska fläskfilén. Istället vill man värna den svenska ansvartagande djuruppfödningen.

Det har lett till ökade avräkningspriser för köttbönderna, och skapar tillförsikt inför framtiden. På samma sätt måste handeln och konsumenterna nu agera om vi ska ha kvar mjölkproduktionen. Även mjölkkorna i andra länder får mer antibiotika än de svenska.
Dessutom är det från mjölkgårdarna som de flesta köttdjuren kommer. Utan mjölkproduktion riskerar vi därför att även förlora en stor del av köttproduktionen i Sverige.

Alla kan göra något

Handeln har ett stort ansvar att i sin marknadsföring berätta om den lokala osten och andra mejerivaror, på samma sätt som man lyfter fram det svenska köttet. Konsumenter kan fråga efter och köpa den lokala osten. Företagsledare kan välja att beställa lokalt producerad mat till nästa stora konferens. Politiker bidrar genom att styra in den offentliga upphandlingen på en lokal och klimatsmart bana. Vi kan alla göra något för att ha kvar en levande landsbygd, arbetstillfällen och en hållbar matproduktion.
Västerbotten blir vad vi äter!


Arne Lindström
ordförande LRF Västerbotten