Ungdomar rensar ogräs på Widegrens Gård

Aktuellt

För att få länet att växa driver LRF Västernorrland satsningar både själva och tillsammans med andra aktörer - för att skapa en större bredd och nå ut till nya målgrupper. Vi vill lägga vårt engagemang inom de gröna näringarna där det behövs som mest just nu!