Ungdomar rensar ogräs på Widegrens Gård

Aktuellt

För att få länet att växa driver LRF Västernorrland satsningar både själva och tillsammans med andra aktörer - för att skapa en större bredd och nå ut till nya målgrupper. Vi vill lägga vårt engagemang inom de gröna näringarna där det behövs som mest just nu!

Vällvikens gård

Mjölkföretagaren Y

Mjölkföretagaren Y

Foto: Joel Wåreus

Livsmedel

Idag är varannan tugga vi äter i Sverige importerad. Detta trots att vi har goda förutsättningar för att driva klimatsmarta och hållbara lantbruk.