Länsstyrelsen är projektägare medan Region Västernorrland finansierar hälften av projektet och Västernorrlands skogliga aktörer finansierar hälften. Tillsammans vill vi skapa förutsättningar för en långsiktig, konkurrenskraftig, hållbar och lönsam skogsnäring där alla har samma möjligheter att äga och bruka skog, och att arbeta i eller driva företag inom skogsbranschen. Projektet startade den 5 oktober 2020 och pågår till och med våren 2023.
– Vi har ett starkt engagemang i jämställdhetsfrågorna och det här projektet kommer att vara ett bra stöd för att vi ska kunna förverkliga våra ambitioner och stärka skogsbranschens attraktionskraft, säger Karin Nolén som ansvarar för LRF i projektet.

Läs mer på länsstyrelsens hemsida: Viktig satsning ska öka jämställdheten i skogsbranschen.

Kontakt hos LRF: Karin Nolén, karin.nolen@lrf.se, 010-184 43 48