Med satsningen vill LRF lägga grunden för en mer hållbar livsmedelsproduktion i Västernorrland med utgångspunkt från 2018 års förstudie ”Kött från Jämtland och Västernorrland för världens hållbarhet”. Därför vill vi dels fokusera på att sprida information om maten och klimatet till länets konsumenter. Dels öka kunskapen och medvetenheten hos producenter om klimatsmart och lönsam livsmedelsproduktion. Klimatsmart köttproduktion och marknad utförs av LRF Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland samt en del av Växa Sverige.

Hittills i projektet har LRF bland annat stått värdar för Exceptionell Råvara, skapat och genomfört en tävling där ett dussintal personer fick delta på en digital cookalong, hållit dialog kring offentlig upphandling, hållit i ett event om matlagning för småbarnsföräldrar samt hjälpt till kring samarbetet mellan Restaurangskolan Härnösand och Krigsby Gård. Och mycket mer ska det bli!

Kontakt: Rasmus Johansson, rasmus.johansson@lrf.se, 070-242 69 50