Inför start bjöds alla länets mjölkproducenter in för att för att få chansen att delta i LRF Västernorrland, Norrmejerier, och Länsstyrelsen Västernorrlands satsning Mer för Mjölken. 30 stycken gårdar valde att delta, vilket är 10 procent av antalet mjölkgårdar i Västernorrland – men dessa står för 50 procent av korna. Gårdarna har fått en kalkyl gjord över företaget som de sedan kunnat använda för att analysera och jämföra sig med andra.
Under projektet sker också löpande tematräffar med producenter utifrån deras behov. Ett annat behov som identifierats är behov av investeringar i lantbruken, något som Mer för Mjölkens produktionsekonomiska rådgivare Ann-Sofie Stark tillsammans med LRF, länsstyrelsen, Norrmejerier och Arla har haft möten med länets banker om.

Bakgrund till satsningen: När den regionala livsmedelsstrategin för Västernorrland togs fram 2015 uppgick produktionsvärdet till omkring 220 MSEK samtidigt som att det finns potential för mer. Strategin visar en potentiell ökning med 15 procent till år 2025 om rätt förutsättningar ges. Det betyder alltså att mjölkproduktionens värde då skulle uppgå till över 250 MSEK.

Kontakt: Annichen Kringstad, annichen.kringstad@lrf.se, 0706551557.