2015 gjordes en förstudie inom hästnäringen i Västernorrland. Förstudiens syfte var att undersöka och dokumentera lämpliga åtgärder och strukturer för ny och ökad tillväxt i Västernorrlands hästnäring. Förstudien visade att intresse, engagemang och framtidstro finns i branschen. Det ledde fram till starten av Kompetenscentrum för hästnäringen i Västernorrland – en satsning vi nu benämner som Mitt Hästcentrum. Genom att ge större förutsättningar för nätverkande och skapa digitala plattformar där varje företagare har möjlighet att finna relevanta utbildningar för sitt eget behov av kompetensutveckling, ska vi inom länet kunna flytta fram branschens position ytterligare.

Kontakt: Viktoria Lindqvist, viktoria.lindqvist@lrf.se, 010-184 45 41