Ett samverkansprojekt mellan Lantbrukarnas Riksförbud, Landstinget Västernorrland, Höga Kusten Destinationsutveckling och Destination Sundsvall. Projektet baseras på den regionala livsmedelsstrategin, HK Dests förstudie samt tidigare genomförda utvecklingsprojekt inom länet. 

BAKGRUND • Det behövs ett tydligt ledarskap för utvecklingen av lokal mat och lokala smaker • Den lokala maten och den lokala stoltheten behöver stärkas. • Kontakten mellan besöksnäringen och de gröna näringarna behöver utvecklas.

1. PROJEKTSTYRNING, UPPFÖLJNING & STRATEGISK SAMVERKAN • Styrgrupp • Uppföljning och utvärdering • Studieresor och omvärldsbevakning ska ge input till att hitta en långsiktig lösning.

2. LOKAL MAT OCH LOKAL STOLTHET Kompetensutveckla inom matturism. • Stärka kontakten mellan producent och restaurang. • Sprida lokal mat i restaurang, i hotell och till besöksnäringsaktörer. • Säkerställ innovativ produktutveckling

3. UNIKA PRODUKTER OCH UPPLEVELSER

Paketering • Konceptualisering kring befintliga och marknadsmogna besöksanledningar • Marknadsföring och försäljning

MÅLGRUPPER • Producenter, producentföreningar och företag kopplade till producenterna. • Restauranger och dess kockar. • Aktörer inom besöksnäringen

STYRGRUPP Representant för: • LRF Västernorrland • Landstinget Västernorrland • Höga Kusten Destinationsutveckling • Näringslivsbolaget Sundsvall • Från styrgruppen för den Regionala livsmedelsstrategin

MÅL – PROJEKTETS SLUT • Ökad andel lokalt producerade råvaror i länets restauranger. • 10 kvalitativa mat- och smakupplevelser av hög internationell klass. • En etablerad struktur för samarbete och utbyte mellan producenter, restauranger och besöksnäringsaktörer. • Ett förslag på framtida organisering, framtagen i samråd med näringen utifrån en affärsmässig mode

BUDGET • Totalt 2,7 miljoner • Projekttid 2 år • LRF - projektägare