Bakgrund: 

Efterfrågan ökar av lokalt och regionalt producerade livsmedel och smakupplevelser. Detta utifrån ett besöksnäringsperspektiv där upplevelserna är något man gärna betalar för och sprider vidare. Den lokala efterfrågan gäller såväl restauranger, handel och offentliga kök. Två förstudier; ”Höga Kusten en kulinarisk region” och ”Smakdestination Höga Kusten” pekar på vikten att knyta samman turismaktörer med producenter inom gröna näringar. Detta är bakgrunden till projektet Framtidens smakdestinationer. Projektet finansieras av EU:s landsbygdsprogram och näringen.

 

Aktiviteter:

I projektplanen finns ett antal aktiviteter beskrivna såsom workshops, studieresor, producentresa, inspirationsträffar, event såsom Meet&Greet samt produktutvecklingsevent. En av de viktigaste aktiviteterna är också sedan att paketera och marknadsföra de produkter/tjänster som projektet tillsammans med entreprenörerna plockar fram.

 

Samarbete:

Insatserna koordineras med de båda destinationerna Höga Kusten och Sundsvall och LRF:s övriga aktiviteter samt med andra projekt för livsmedelsstrategins genomförande. De båda destinationsbolagen är aktiva i referensgrupp och styrgrupp. Projektet kommuniceras såväl i destinationsbolagen som internt inom LRF och med samarbetspartners, LRF:s medlemsorganisation och andra intressenter. 

 

Kvalifikationer:

Vi ser att den som är projektledare/marknadsutvecklare är en mycket god kommunikatör. Vidare ska man kunna hantera både strategiska och lite mer ”hands on” frågor, ja lite av en 10-kampare. Vanan av att driva projekt är en merit och det är en fördel om man har en regional kännedom om vårt område och dess leverantörer av mat och smak.

 

Form för uppdrag:

Detta spännande uppdrag omfattar ca 2 500 timmar för genomförande i hela länet. Timpriset är max 475 kr/h – alltså söker vi dig som vill göra detta på konsultbasis. Ensam eller i team.

Vill du veta mer
kontakta
Annika Fälldin
annika.falldin@lrf.se
070-267 67 47