De gröna näringarna har basen i företagandet i jorden och skogen. Det gör att vi alltid kommer att finnas här i Västernorrland. Medan andra näringar kommer och går består de gröna näringarna och skapar jobb på landsbygden. Inte bara i jord- och skogsbruket, utan också inom förädlingsindustrin och inom företag som levererar varor och tjänster till de gröna näringarna.