Genom omsorgsgruppens arbete kan vi komma fram med hjälp i tid och därigenom förhindra bristfällig djurhållning. Omsorgsarbetet sker med hög integritet för den enskilde medlemmen. Det kan finnas en mängd olika orsaker till att man som medlem mår dåligt, till exempel ekonomiska problem, relationsproblem, djurskyddsbrister eller psykisk ohälsa. Omsorgsgruppen kan prata med den som mår dåligt, visa helt vanlig medmänsklighet, något som särskilt ensamföretagare kan behöva. Gruppen kan även hjälpa till att vid behov slussa vidare till professionellt samtalsstöd, praktisk hjälp, psykolog eller ekonomisk rådgivning. Självklart har alla som arbetar i gruppen tystnadsplikt.

Självklart har alla som arbetar i gruppen tystnadsplikt.

Omsorgsgruppen med samarbetspartners kan erbjuda hjälp med:

  • Ekonomisk rådgivning
  • Produktionsrådgivning
  • Juridik
  • Stödsamtal
  • Krishantering
  • Avbytare

Kontaktpersoner i Västernorrland: