Ladda ner rapporten här

Strategin visar att Västernorrland har potential att öka värdet på livsmedelsproduktionen med 30 % till år 2025. Det kräver höjd företagarkompetens och affärsmässighet, att utveckla mer av kunskapsutbyte mellan producenter och att utveckla lokal och regional förädlingsindustri. Men inte minst att alla aktörer i livsmedelskedjan engagerar sig och också får stöd av myndigheterna.

Efterfrågan från dagligvaruhandel, restaurang och offentligt kök kommer att ha en avgörande betydelse för näringen och det krävs att mer profilera och framhäva mervärdet av lokalt och närproducerat. För att producenterna ska kunna möta efterfrågan krävs också ytterligare förädlingskapacitet och bättre infrastruktur, mer av teknikutveckling och mer av affärsmässig rådgivning. 

Strategin visar också flera andra intressanta utvecklingsområden. Mer av samarbeten och samverkan kommer att vara direkt avgörande för att uppnå potentialen och för en starkare livsmedelsproduktion.

LRF i Västernorrland har med stöd av Länsstyrelsen och tillsammans med många aktörer och intressenter utarbetat en regional livsmedelsstrategi som stod klar i oktober 2015.

Under våren 2015 genomfördes arbetet att ta fram en regional livsmedelsstrategi för Västernorrland med hjälp av Macklean. Basen för arbetet var fyra heldagsseminarier med workshops.

Här nedan kan du ta del av såväl dokumentationen från dessa workshops som slutrapporten "Regional Livsmedelsstrategi för Västernorrland".

Dokumentation från workshop 1.pdf Västernorrland | PDF (850 kb)
Regional livsmedelsstrategi för Västernorrland Västernorrland | PDF (1760 kb)
Dokumentation workshop 2.pdf Västernorrland | PDF (529 kb)
Dkumentation workshop 3.pdf För alla webbplatser | PDF (584 kb)