Korta livsmedelskedjan
Projektet Korta livsmedelskedjan ska bidra till att förverkliga den regionala livsmedelsstrategins handlingsplan. Det betyder att vi ska visa att Västernorrland har potential att öka värdet på livsmedelsproduktionen med 30% till år 2025. För att det målet ska nås behöver både företagarkompetens och affärsmässighet tas till en ny nivå, vilket gör att en del av projektet ska utveckla fler kunskapsutbyten och samarbeten. Med hjälp av workshops, seminarier och möten kan ett nätverk och nya affärsrelationer skapas bland producenter, handel, restauranger, grossister och offentlig måltidsverksamhet. 

Framtidens smakdestination
Framtidens smakdestination vill bryta barriärer och skapa nya branschövergripande samarbeten mellan besöksnäringen och den västernorrlänska maten. Projektet ska utveckla innovativ konceptutveckling kring lokal mat och lokala smaker, men också lyfta fram innovativa upplevelser där både mat och smak står i fokus. För att det här ska kunna ske ska möten mellan branscherna skapas för att utveckla långsiktliga, affärsmässiga samarbeten. Den närproducerade maten ska öka både i handel och på restaurang, samt skapa nya förutsättningar för upphandlingar i offentliga kök. Projektet sker i samverkan mellan LRF Västernorrland, Region Västernorrland, Destination Höga Kusten och Destination Sundsvall.
Projekten stöds av Europeiska Unionens Jordbruksfond för landsbygdsutveckling.
https://ec.europa.eu/agriculture/index_sv


Logotyp för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling