Hur kan vi hålla årsmöte?
Vad säger rekommendationerna och tips inför digitalt årsmöte hittar du här >>

Fortsatt coronaansvar och sunt bondförnuft >>

Kommungruppens årsmöte 

Kommungruppens årsmöte (där kalenderåret är verksamhetsår) skall hållas mellan 15 januari och 10 februari 2022. På det öppna årsmötet (där alla med­lemmar i kommunen har rösträtt) väljs kommungruppsordförande och styrelse samt kommunens fullmäktige till regionstämman onsdagen den 23 mars.

Handlingar kommungruppens årsmöte

Samlingsannons
Annons Land Lantbruk 14 januari >>
OBS - årsmötet kan komma att ändras till digitalt - se info under aktiviteter >> 

Från stadgarna ”5 § Kallelse till årsmöte skall ske genom annons i medlemstid­ningen Land Lantbruk senast en vecka före mötet. Övriga handlingar, så som årsberättelse, valberedningens förslag och eventuella motioner, skall finns tillgängliga senast en vecka före mötet på kommungruppens hemsida.”

Kallelse till årsmöte
Underlag för kallelse på mail och/eller SMS måste vara skickat till LRFs Utskick och Layout senast tre/fyra veckor innan årsmötesdatum (inga pappersutskick efter 1/1 2021). Beställ gärna din årsmöteskallelse direkt på webben www.lrf.se/utskick. Övrig kontakt för beställning: inbjudan@lrf.se eller 010-184 40 65. Årsmötet läggs in med automatik i aktivitetskalendern på hemsidan vid beställning av utskick och i Mitt i Byn i Land Lantbruk.

Motioner och valrapport
Årsmötet har motionsrätt till regionstämman och valrapport och ev motioner skall vara regionstyrelsen tillhanda senast 15 februari 2022 på adress vastragotaland@lrf.se eller LRF Västra Götaland, Box 114, 532 22 Skara.

Valberedning
Kommungruppens valberedning består av valda ledamöter "Repr valbered kommun" som valdes av lokalavdelningarnas årsmöte hösten år 1 och uppdraget pågår sedan mellan 11 februari året därpå och 10 februari år 3, d v s under nästa kommungruppsår. Så de som valdes hösten 2020 är valda i sitt valberedningsuppdrag tom 10 februari 2022. Varje lokalavdelning utser en ledamot till kommungruppens valberedning. Stadgarna säger att den person som väljs till valberedningen från den medlemsmässigt största avdelningen i kommunen är sammankallande för arbetet.

Frågor
Kontakta Anna-Lena Holm, anna.lena.holm@lrf.se eller 010-184 41 69

Lokalavdelningarnas årsmöten

Handlingar inför och efter lokalavdelningarnas årsmöten

Kallelse till medlemmarna beställs via Utskick & Layout. De ordnar kallelser/inbjudningar till såväl fysiska som digitala möten. Klicka här för info om hur du gör >>

Frågor
Kontakta Anna-Lena Holm, anna.lena.holm@lrf.se eller 010-184 41 69

Stadgar för LRF Västra Götaland