I år kan årsmötena genomföras som vanligt med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Fortsatt coronaansvar och sunt bondförnuft >>

Kallelse till medlemmarna beställs via Utskick & Layout. De ordnar kallelser/inbjudningar till såväl fysiska som digitala möten. Klicka här för info om hur du gör >>

Handlingar inför och efter lokalavdelningarnas årsmöten


Brev till lokalavdelningarnas valberedningar >>

Brev/checklista inför årsmötet >>

Film - Få aktivitet i lokalavdelningen - tips från tre LRF-avdelningar i VG >>

Valrapport/medlemslista >>  Kan hämtas av samtliga styrelseledamöter och valberedningsledamöter i  lokalavdelningen (kräver inloggning)

Verksamhetsberättelse >>  Kan fyllas i av styrelseledamöter (kräver inloggning)

Föredragningslistor >>

Test med stadgefri LRF-avdelning >>  Inför beslut om ev stadgefri lokalavdelning tas kontakt med anna.lena.holm@lrf.se eller 010-184 41 69

Sammanslagning av lokalavdelningar >> Tips och tillvägagångssätt om man upplever att ingen längre vill/kan driva lokalavdelningsarbetet

Fullmäktigefördelning till regionstämman 2022 >>

Hälsning från förbundsordförande Palle Borgström >>

Ett LRF för alla ( § 12) - instruktioner >>  Tips, instruktioner och rätt svar - inför temapunkten § 12

Ett LRF för alla (§ 12) - frågor >>  Blad att skriva ut och dela ut, inför tipstävlingen och/eller dialogpunkten §12

Medlemsantal 210930 per avdelning och kategori >> 

Samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan >>

Dikeskampanj inom LRF >>

Tips på aktiviteter i lokalavdelningar >>

Information om Gröna hjärtat >>  Information om utmärkelse, fri att nyttjas av lokalavdelningen

Silvernål >> Information om och ifyllningsbar PDF-mall för nominering till LRFs hedersutmärkelse Silvernålen

Registrera valrapport/verksamhetsplan/motioner/skrivelser >>  Kan fyllas i av styrelseledamöter (kräver inloggning)

 

Frågor?

Kontakta Anna-Lena Holm, anna.lena.holm@lrf.se eller 010-184 41 69

 

Stadgar för LRF Västra Götaland

Stadgar för lokalavdelning, kommungrupp och region hittar du här >>

PM ändring lokalavdelningsstadgar (val av styrelseledamot på ett eller två år) 2015 >>

 

Kommungruppens årsmöte 

Kommungruppens årsmöte (där kalenderåret är verksamhetsår) skall hållas mellan 15 januari och 10 februari 2022. På det öppna årsmötet (där alla med­lemmar i kommunen har rösträtt) väljs kommungruppsordförande och styrelse samt kommunens fullmäktige till regionstämman 2022.

Handlingar kommungruppens årsmöte

Föredragningslista kommungruppens årsmöte >>

Fullmäktigefördelning till regionstämman 2022 >>

Medlemsstatistik för 201231 lokalavdelningsvis >> 

Motioner och valrapport

Årsmötet har motionsrätt till regionstämman och valrapport och ev motioner skall vara regionstyrelsen tillhanda senast 15 februari 2022 på adress vastragotaland@lrf.se eller LRF Västra Götaland, Box 114, 532 22 Skara.

Valberedning

Kommungruppens valberedning består av valda ledamöter "Repr valbered kommun" som valdes av lokalavdelningarnas årsmöte hösten år 1 och uppdraget pågår sedan mellan 11 februari året därpå och 10 februari år 3, d v s under nästa kommungruppsår. Så de som valdes hösten 2020 är valda i sitt valberedningsuppdrag tom 10 februari 2022. Varje lokalavdelning utser en ledamot till kommungruppens valberedning. Stadgarna säger att den person som väljs till valberedningen från den medlemsmässigt största avdelningen i kommunen är sammankallande för arbetet.

Samlingsannons

Samlingsannonsen inför kommungruppernas årsmöten 2022 kommer att finnas i Land Lantbruk under januari 2022.

Från stadgarna ”5 § Kallelse till årsmöte skall ske genom annons i medlemstid­ningen Land Lantbruk senast en vecka före mötet. Övriga handlingar, så som årsberättelse, valberedningens förslag och eventuella motioner, skall finns tillgängliga senast en vecka före mötet på kommungruppens hemsida.”

Kallelse till årsmöte

Underlag för kallelse på mail och/eller SMS måste vara skickat till LRFs Utskick och Layout senast tre/fyra veckor innan årsmötesdatum (inga pappersutskick efter 1/1 2021). Beställ gärna din årsmöteskallelse direkt på webben www.lrf.se/utskick. Övrig kontakt för beställning: inbjudan@lrf.se eller 010-184 40 65. Årsmötet läggs in med automatik i aktivitetskalendern på hemsidan vid beställning av utskick och i Mitt i Byn i Land Lantbruk.