Föredragningslistor för årsmöte i lokalavdelningar och där lokalavdelning och kommungrupp är samma 15 oktober till 30 november 2022


Föredragningslista lokalavdelning >>

Föredragningslista lokalavdelning och kommungrupp >>

Föredragningslista sammanslagning lokalavdelningar >>

Föredragningslista med beslut om stadgefri lokalavdelning >>

Föredragningslista med beslut om stadgefri lokalavdelning vid endast en avdelning i kommunen >>

Föredragningslista för kommungruppernas årsmöten 15 januari - 10 februari 2023


Föredragningslista kommungrupp >>