Här kommer material att läggas in vartefter det färdigställs.

Inkomna motioner till regionstämman (ej behandlade av regionstyrelsen)

Lista inkomna motioner 200215 >>

Motion nr 1 - 12 >>

Motion nr 13 - 17 >>

Motion nr 18 - 28 >>

Motion nr 29 - 31 >>

Motion nr 32 - 36 >>

Motion nr 37 - 45 >>

Motion nr 46 - 49 >>

 

Styrelsens ledamöter reflekterar över LRF Västra Götalands verksamhet 2019 med sikte på 2020

Sofia Karlsson >>

Martin Gustavsson >>

Johan Stegard >>

Björn Larsson >>

Håkan "HåPe" Persson >>

Helena Richardsson >>

Hans Gradén >>

Sofia Kämpe >>