LRF Västra Götalands regionstämma genomförd

Under måndagen den 23 mars genomfördes LRF Västra Götalands regionstämma halvdigitalt på åtta platser.

Kort info från stämman >>

Sammanställning över stämmans beslut över styrelsens yttranden >>

Vi fick ändra våra planer för regionstämman >>

Utmärkelser som skulle delats ut i samband med regionstämman >>

Motioner till riksförbundsstämman

Stora ekar och andra stora träd >>

LRFs otydlighet om enskilda avlopp >>

Resultatuppföljning av livsmedelsstrategin >>

Markintrång av luftledningar >>

Bonden i Skolan = Vår framtid >>

Förändring av kravet på bete och utevistelse >>

Det orimliga strandskyddet >>

Samarbete med Farmer Time fär att stärka baneden mellan gård och klassrum >>

Skrivelser från stämman

Skrivelser från stämman och kommande svar på dessa >>

Stämmans protokoll

Protokoll 200323 >>

Stämmohandlingar

Föredragningslista >>

Verksamhetsberättelse 2019 >>

Presentation av Sven Callenberg som föreslås som nu ledamot i styrelsen >>

Yttrande och motionsindelning >>

Yttrande med motioner - Konkurrenskraften i jord- och skogsbruket (yttrande 1 - 10) >>

Yttrande med motioner - Ägande- och brukanderätt (yttrande 11 - 17) >>

Yttrande med motioner - Vilt (yttrande 18 - 22) >>

Yttrande med motioner - LRFs externa kommunikation (yttrande 23 - 30) >>

Yttrande med motioner - LRF-organisationen (yttrande 31 - 36) och Övrigt (Yttrande 37 - 38) >>

Tydliga bilder till yttrande 33, sidan 42 >>


För fullmäktige

Stämmohandlingarna utsända postalt i början av vecka 11 till inrapporterade ordinarie fullmäktige. Mail/kallelse till fullmäktige 200305.

Mail till fullmäktie (ordinarie och ersättare) 200320 >>

Kallelse/brev med handlingarna >>

Ärende/yrkandelapp >>

Reseräkning för närvarande fullmäktige >>


Styrelsens ledamöter reflekterar över LRF Västra Götalands verksamhet 2019 med sikte på 2020

Sofia Karlsson >>

Martin Gustavsson >>

Johan Stegard >>

Björn Larsson >>

Håkan "HåPe" Persson >>

Helena Richardsson >>

Hans Gradén >>

Sofia Kämpe >>

Valberedningens protokoll

Protokoll valberedning 200213 >>

Hallå där Wanja Wallemyr! >>

Sven Callenberg föreslås som ny ledamot i LRF VG >>

Beredningsutskottets protokoll 

Protokoll 200228 >>

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2019 >>


Övrigt

LRF VG ställer in stämman i Vara - planeras digitalt från 8 platser i länet >>

Kallelse hemsida 200228 >>

Vi utvecklar vår regionstämma 191115 >>