LRF Västra Götaland kallar till regionstämma måndagen den 22 mars, kl 09.00

Valda fullmäktige, gäster och medlemmar hälsas välkomna till 2021 års regionstämma som i år genomförs helt digitalt.

  • Stadgeenliga ärenden och behandling av inkomna motioner

Fullmäktige erhåller kallelse och handlingar över mail och i brevlådan. Handlingarna publiceras löpande på www.lrf.se/vastragotaland.

Anmälan för medlemmar och gäster till anna.lena.holm@lrf.se.

Styrelsen

Annons i Land Lantbruk 5/3 >>

Kl 08.15 - Uppkoppling och registrering av fullmäktige

Stämmohandlingar (Stämmobok)

Stämmoboken sänds postalt till valda ordinaire fullmäktige från kommungrupper och LRF Ungdomen.

Yttranden och motioner (yttrande följs av motion/motioner)

 

Handlingar inför stämman

Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 2020 >>

Valberedningens protokoll 210225 >>

Beredningsutskottets protokoll >>