Regionstämma med LRF Västra Götaland måndagen den 22 mars

Annons i Land Lantbruk 5/3 >>

Notiser från stämman

Sju motioner och tio skrivelser från VG-stämman >>

Årets mottagare - Per Lindekrantz fond 2021 >>

10 år sedan LRF Västra Götaland bildades >>

VG-stämman genomförd >>

Protokoll från regionstämman

Protokoll regionstämma signerat >>

Skrivelser från stämman

Yttrande 1/2021 - Livsmedelsstrategin

Skrivelse LRF 210412 - Livsmedelsstrategin behöver prioriteras upp >>

Svar från LRF 210702 - Livsmedelsstrategin behöver prioriteras upp  >>

Lägesrapport livsmedelsstrategin juni 2021 >>

Yttrande 3/2021 - Begreppet miljöfarlig verksamhet

Skrivelse LRF 210412 - Miljöfarlig verksamhet >>

Svar från LRF 210528  Miljöfarlig verksamhet >>

Skrivelse Länsstyrelsen 210412 - Miljöprövningen av miljöfarlig verksamhet >>

Svar från Länsstyrelsen 210506 - Miljöprövningen av miljöfarlig verksamhet >>

Yttrande 6/2021 - Finansiering av stöd till rovdjursavvisande stängsel

Skrivelse LRF 210412 - Ersättning för de kostnader rovdjursavvisande stängsel medför för jordbrukare >>

Svar från LRF 210929 - Skrivelse från LRF Västra Sverige om ersättning för de kostnader rovdjursavvisande stängsel medför (gemensamt svar på tre skrivelser) >> 

Yttrande 9/2021 - Vilda fåglars negativa inverkan på lantbruket

Skrivelse LRF 210412 - Möjligheten att skrämma storfågel >>

Yttrande 10/2021 - LRFs tydlighet i rovdjursfrågor

Skrivelse LRF 210412 - Vargens samhällskostnader >>

Skrivelse LRF 210412 - Vargpolitiken måste styra myndigheterna >>

Svar från LRF 210929 - Skrivelse från LRF Västra Sverige om ersättning för de kostnader rovdjursavvisande stängsel medför (gemensamt svar på tre skrivelser) >> 

Yttrande 12/2021 - Utsädesdeklaration

Skrivelse SVUF 210412 - Rapportering av utsäde >>

Svar från SVUF 210423 - Svar på skrivelse daterad 210412 >>

Yttrande 14/2021 - Postservice på landsbygden

Skrivelse LRF 210412 - Postservice på landsbygden >>

Svar från LRF 210511 - Svar till LRF Västra Götalands skrivelse gällande postservice på landsbygden >>

Presentation framtagen av PostNord på uppdrag av LRF, som svarar på vanliga frågor om varannandagsutdelning >>

Yttrande 20/2021 - Vår biologiska mångfald behöver den svenske bonden

Skrivelse LRF 210412 - Vår biologiska mångfald behöver den svenske bonden >>

Motioner till riksförbundsstämman

Lägesrapport för stämmobeslut från LRFs riksförbundsstämma 2021 >>

Yttrande 8/2021 - Effektivt sätt att kontrollera den invasiva vildsvinspopularationen

Effektivt sätt att kontrollera den invasiva vildsvinspopulationen? >>

Yttrande 9/2021 - Vilda fåglars negativa inverkan på lantbruket

Smittspridning via vilda fåglar >>

Yttrande 10/2021 - LRFs tydlighet i rovdjursfrågor

LRF - nej till rovdjur! >>

Yttrande 11/2021 - Säkerställande av finansiering inom jord- och skogsbruk

Säkerställande av finansiering inom jord- och skogsbruk >>

Yttrande 13/2021 - Administrativ börda i fåmansbolag

Administrativ börda i fåmansföretag >>

Yttrande 16/2021 - Bevarande av åkermark

Ianspråktagande av mark vid vägbygge >>

Yttrande 21/2021 - Viktigt peka på jordbrukets positiva effekt på klimatet

Jordbrukets positiva inverkan på klimatet >>

Stämmohandlingar (Stämmobok)

Stämmoboken sänds postalt till valda ordinaire fullmäktige från kommungrupper och LRF Ungdomen.

Yttranden och motioner (yttrande följs av motion/motioner)

Rättelse yttrande 15 med motion 19 och yttrande 16 med motonerna 20 och 21 (fel i stämmoutskick)

Rättelse yttrande 15 och 16 >>


Podd - Vad sjutton har LRF Västra Götaland pysslat med under 2020?

In och lyssna här >>

Handlingar inför stämman

Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 2020 >>

Valberedningens protokoll 210225 >>

Beredningsutskottets protokoll >>