LRF Västra Götalands regionstämma 2022 genomfördes på Vara Konserthus 23 mars med 160 närvarande fullmäktige. Stämman beslutade sända 11 motioner vidare till riksförbundsstämman 31 maj - 1 juni på Sånga Hotell & Konferens samt tre skrivelser till LRFs riksförbundsstyrelse.

Stämman avslutades med stämmomiddag med utdelningar och underhållning.

Protokoll från stämman

Protokoll regionstämma 220323 >> (protokollet finns signerat digitalt)

Notiser från stämman

Äntligen en fysisk stämma >>

Inledningsanförande av ordförande Sofia Karlsson >>

Stämmouttalande - Extraordinära insatser behövs för att säkra svensk matproduktion >>

Fyra hedrades med silvernål >>

Tre hembygdsföreningar kulturprismottagare >>

Hans och Robert årets nötkreatursstiftelsemottagare >>

Stämmohandlingar (Stämmobok)

Stämmoboken i sin helhet >>

Stämmans beslut över motioner/yttranden (att-satser) >> 

Motioner till riksförbundsstämman

VG 1 - Omforma strandskyddet till ursprungsbehovet och ta bort länsstyrelserna i prövningen av strandskyddsärenden >>

VG 2 - LRF måste med full kraft verka för att demokratisera vattenförvaltningen >>

VG 3 - Ökad produktion av biodrivmedel >>

VG 4 - LRFs opinionsarbete kring Nordiska näringsrekommendationer under omprövning och nötkreaturs klimatpåverkan >>

VG 5 - Stölder på landsbygden >>

VG 6 - Intrångscertifiering på landsbygd och hos de gröna näringarna >>

VG 7 - Indirekta skador vid sjukdomsutbrott >>

VG 8 - Lantbrukets diesel- och energikostnader >>

VG 9 - Det behövs ett brett rådslag inom organisationen kring LRFs hållning i vargfrågan >>

VG 10 - Vattenkraften – en del i den hållbara omställningen >>

VG 11 - Höj livsmedelsstrategins värde >>

Skrivelser

Yttrande 1 - Stadgeändring för kommungruppernas valberedning

Yttrande 15 - Certifieringar, främja eller? >>

Yttrande 22 - Märkning av bifarliga preparat >>  Svar från LRF riks 220421 >>

Valberedningens protokoll

Protokoll 220215 från valberedningens sammanträde inför stämman >>

Beredningsutskottets protokoll

Beredningsutskottets förslag till valberedning >>

Kallelse till regionstämma 23 mars 

Annons Land Lantbruk >>

Program för stämman

Kl 11.00
Registrering av fullmäktige startar
Kl 11.30 – 12.50
Lunch
Kl 13.00
Stämman öppnas av regionförbundets ordförande Sofia Karlsson
Förhandlingar enligt stadgarna
Eftermiddagskaffe
Kl 18.00
Beräknad sluttid för stämman
Mingel
Kl 19.00
Middag som LRF Västra Götaland bjuder på (anmälan krävs)
Utdelning av utmärkelser
Underhållning