Uppdrag i och utanför LRF som ledamöterna i styrelsen för LRF Västra Götaland har på gång.

Datum

Uppdrag Västra Götaland

Styrelseledamot

Vecka 13

 

 

23/3

Regionstämma LRF Västra Götaland

 

 

Insynsråd (en kort stund via Skype på förmiddagen)

Sofia Ka

24/3

Telemöte - Regionala rådet samt Jennie Nilsson

Sofia Ka

25/3

Skypemöte - Ledningsmöte Agrotekniker

Sofia Ka, Helena

 

Kungälv – Skogsträff med Skogsstyrelsens Göteborgsdistrikt Inställt

Martin

 

Webinarium Hållbarhet LRF

Sofia Ka

 

Skypemöte – Viltförvaltningsdelegationen + utbildning

HåPe

26/3

Skypmöte - Samordningsuppdrag Hållbart lantbruk med Länsstyrelse och region

Sofia Ka

Vecka 14

 

 

30-31/3

Norrqvarn – Styrelsesammanträde LRF Västra Götaland

 

30/3

Vårgårda – Cirkelträff (ev)

Sofia Kä

Vecka 15

 

 

6/4

Skara – Digital regionstämma Landshypotek (presidiet)

Sofia Kä

7-13/4

Påsklov

Sofia Kä

 

 

 

27/4

Skövde – Möte med Naturbruksförvaltningen

Sofia Ka, Helena