Uppdrag i och utanför LRF som ledamöterna i styrelsen för LRF Västra Götaland har på gång.

Datum

Uppdrag Västra Götaland

Styrelseledamot

Vecka 38

 

 

16-20/9

Tjänsteresa utrikes

Martin

17/9

Skara – Agrotekniker

Sofia Ka

18/9

Stockholm – LRF Försäkring

Sofia Ka

 

IKEA Bäckebol – LRF Samköpskväll

Johan

 

Telemöte We Effect

Sofia Ka

 

Tuve, Göteborg – Temakväll ”Säkra ridvägar”

Helena

19/9

Göteborg – Regional utvecklingsstrategi

Sofia Ka

20/9

Telefonmöte – Inför Vattendelegationsmöte

Sofia Ka

21/9

Karlsborg – Bondens marknad med montrar, simulator från Sötåsen samt showmans-hiptävling mm

Sofia Kä

Vecka 39

 

 

23/9

Skara – Agrotekniker får besök av yrkeshögskolemyndigheten

Sofia Ka, Helena

 

Trollhättan – Greppa Näringen

Johan, Hans

 

Skara – Smedjeveckan med precisionsodlingskurs

Sofia Kä

24-25/9

Sundsvall – Nationellt Vattendelegationsmöte

Sofia Ka

24/9

Telemöte ”Tänk om”

Sofia Ka

25-26/9

Markavvattningskurs Jordbruksverket

Sofia Kä

27/9

Skypemöte – Styrgruppen för miljömål Länsstyrelsen/Skogsstyrelsen

Sofia Ka, Martin, HåPe

28/9

Vallby Sörgården (Tidan) – Skördefest (ev medverkan)

Sofia Kä

30/9

Skövde – Möte med presidiet för Naturbruksstyrelsen

Sofia Ka

Vecka 40

 

 

1-2/10

Visby – Regionalt råd

Sofia Ka

3/10

Göteborg – Klimatråd

Sofia Ka

4-5/10

Vann – Kommungruppskonferens

Sofia Ka, Martin