Datum

Uppdrag Västra Götaland

Styrelseledamot

Vecka 16

 

 

19/4

Skogliga åtgärder i åtgärdsprogrammet för miljömålen i Västra Götaland

Hans

20/4

Forum för bioekonomi 2021

Martin

 

VDF-arbetsgrupp

HåPe

 

Omsorgsutbildning

Sofia Ka

 

Farm to Fork seminarie

Sofia Ka

21/4

Stämma med Tidans Vattenförbund

Sofia Kä

 

Nötkreatursstiftelsen Skaraborg

HåPe, Sofia Ka

 

Möte kommunal miljötillsyn (ev)

Björn

22/4

Möte om kommunal miljötillsyn

Björn

 

Vikens Vattenråd

HåPe

 

BUK, nätverksträff

Sofia Kä

 

Dalum – Per Lindekrantz-diplom till Ann och Anders Stenström

Martin, Hans

 

Larv – Per Lindekrantz-diplom till Anderz Erlandsson

Martin, Adam

23/4

Greppa region Väst

Sofia Ka