Datum

Uppdrag Västra Götaland

Styrelseledamot

Vecka 3

 

 

18/1

Möte Fossilfritt lantbruk

Sofia Kä

19/1

Baltick stewardship initiativ (BSI) tema återföring av växtnäring till lantbruk

Sofia Kä

 

Teams - Valberedning SV Väst

Martin

 

Teams – Årsmöte Kungälvs kom grp (egna kom grp)

Martin

 

Möte ny väg 41

Björn

 

Gröna Möten – Bli klimatsmart spannmåls­producent

Sofia Ka

20/1

Inspelning för BYS varför branschen är viktig

Sofia Ka

 

Ramdirektivsutbildning för kom grp (kv)

Sofia Ka

21-22/1

Ledarskapsutbildning regionordförande

Sofia Ka

21/1

Medverkan på Tjörns kom grp årsmöte

Johan

 

Teams – Medverkan på Essunga kom grp årsmöte

Sven

 

Årsmöte Hisingens LRF-avd (egen avd)

Helena

 

Vattenmöte

HåPe, Sofia Kä

 

Möte djurrätt

Sofia Ka

 

Utbildning NAP

Sofia Ka

22/1

Vänersborg - Medlemsstrategi

Helena, Sofia Ka

Vecka 4

 

 

25/1

Teams - Avstämningsmöte uppföljning Hennickehammar

Helena, Sofia Kä, Martin, Björn, Sofia Ka

 

Agrotekniker

Sofia Ka

26/1

Regionalt råd

HåPe, Sofia Ka

 

Teams – Årsmöte Alingsås kom grp

Martin

 

Teams – Årsmöte Svenljunga kom grp (egna kom grp)

Björn

27/1

Webbinarium med Björn Galant

Helena

 

Arbetsmöte Mera tall

Martin

 

Alnarpsdagen, jordhälsa

Sofia Ka

28/1

Teams – Årsmöte Mariestad kom grp

HåPe

 

Avstämningsmöte om dikesunderhåll (studiecirklarna)

Sofia Kä

 

Skaraborgs Nötkreatursstiftelse

Sofia Ka

 

Intervju Skaramiljön (SLU-gruppen)

Sofia Ka

29/1

Teams - Vattenmöte

HåPe, Sofia Kä, Sofia Ka

 

Avtackning Margareta Stigson (SLU)

Sofia Ka

Vecka 5

 

 

3/2

Teams – Årsmöte Göteborgs kom grp (egna kom grp)

Helena

Vecka 6

 

 

9/2

BSI tema lösningar i lantbruket

Sofia Kä

11/2

Regelförenklingsmöte kontroll och sanktion

Sofia Kä