För sommaren:

Datum

Uppdrag Västra Götaland

Styrelseledamot

Vecka 27

 

 

29/6

Skype – Möte om Jordmån

Helena

30/6

Lägesavstämning We Effect

Sofia Ka

 

Statistikinformation från Jordbruksverket

Sofia Kä

1/7

Dialog med SV

Helena

3/7

Digitalt Hållbarhetsmöte för alla LRF-medlemmar

Sofia Ka moderator, Sofia Kä, Martin, Johan, Helena, HåPe, Hans

 

 

 

Vecka 34

 

 

19/8

Regionalutvecklingsstrategin (RUS)

Sofia Ka, Martin

20/8

Gunnarstorp – Träff arbetsgruppen för regionalt kooperativt forum

Sofia Ka

Vecka 35

 

 

26/8

Vattendelegationen

Sofia Ka