2022

-------------

Skrivelser regionstämman 2022

Yttrande 1 - Stadgeändring för kommungruppernas valberedning

Yttrande 15 - Certifieringar, främja eller? >>

Yttrande 22 - Märkning av bifarliga preparat >>  Svar från LRF riks 220421 >>

-----------

2021

Angående viltförvaltningen i Västra Götaland till Landshövding och Länsstyrelse i VG med kopia till  Näringsdepartementet, Miljödepartementet, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen >>

Remissvar inför översyn av Vägen mot visionen 2021 >>

LRF Västra Sveriges synpunkter på Vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram >>

________________________________________________

Skrivelser från regionstämman 2021

Yttrande 1/2021 - Livsmedelsstrategin

Skrivelse LRF 210412 - Livsmedelsstrategin behöver prioriteras upp >>

Svar från LRF 210702 - Livsmedelsstrategin behöver prioriteras upp  >>

Lägesrapport livsmedelsstrategin juni 2021 >>

Yttrande 3/2021 - Begreppet miljöfarlig verksamhet

Skrivelse LRF 210412 - Miljöfarlig verksamhet >>

Svar från LRF 210528  Miljöfarlig verksamhet >>

Skrivelse Länsstyrelsen 210412 - Miljöprövningen av miljöfarlig verksamhet >>

Svar från Länsstyrelsen 210506 - Miljöprövningen av miljöfarlig verksamhet >>

Yttrande 6/2021 - Finansiering av stöd till rovdjursavvisande stängsel

Skrivelse LRF 210412 - Ersättning för de kostnader rovdjursavvisande stängsel medför för jordbrukare >>

Svar från LRF 210929 - Skrivelse från LRF Västra Sverige om ersättning för de kostnader rovdjursavvisande stängsel medför (gemensamt svar på tre skrivelser) >> NYTT

Yttrande 9/2021 - Vilda fåglars negativa inverkan på lantbruket

Skrivelse LRF 210412 - Möjligheten att skrämma storfågel >>

Yttrande 10/2021 - LRFs tydlighet i rovdjursfrågor

Skrivelse LRF 210412 - Vargens samhällskostnader >>

Skrivelse LRF 210412 - Vargpolitiken måste styra myndigheterna >>

Svar från LRF 210929 - Skrivelse från LRF Västra Sverige om ersättning för de kostnader rovdjursavvisande stängsel medför (gemensamt svar på tre skrivelser) >> NYTT

Yttrande 12/2021 - Utsädesdeklaration

Skrivelse SVUF 210412 - Rapportering av utsäde >>

Svar från SVUF 210423 - Svar på skrivelse daterad 210412 >>

Yttrande 14/2021 - Postservice på landsbygden

Skrivelse LRF 210412 - Postservice på landsbygden >>

Svar från LRF 210511 - Svar till LRF Västra Götalands skrivelse gällande postservice på landsbygden >>

Presentation framtagen av PostNord på uppdrag av LRF, som svarar på vanliga frågor om varannandagsutdelning >>

Yttrande 20/2021 - Vår biologiska mångfald behöver den svenske bonden

Skrivelse LRF 210412 - Vår biologiska mångfald behöver den svenske bonden >>

___________________________________________________

Sent inkomen motion från Bengtfors kommungrupp med titeln "Motion mot gruvdrift"

Motion/skrivelse från Bengtfors kommungrupp 210228 >>

Svar på skrivelsen till Bengtfors kommungrum från LRF Västra Götaland 210412 >>

2020

Samrådsremiss järnväg Göteborg - Borås

LRF Västra Götalands remissvar 201106 >>

Dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås via Landvetter flygplats >>

Remissvar RUS - Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030

LRF Västra Götalands remissvar 200925 >>

Remiss regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 >>

Läsarreaktioner på Jordbiten

Skrivelse till Länsstyrelsen med svar >>

___________________________________________________________

Skrivelser från regionstämman 2020:

Förenklad hantering för tillståndspliktig djurhållning - Yttrande 3/2020

Skrivelse till LRFs riksförbundsstyrelse 200331 >>

Svar från riksförbundsstyrelsen 201203 >>

Belastningsregistret - Yttrande 4/2020

Skrivelse till Länsstyrelsen i Västra Götaland 200331 >>

Svar från Länsstyrelsen i Västra Götaland 200824 >>

Den miljömässiga fördelen med ett aktivt skogsbruk - Yttrande 10/2020

Skrivelse till LRFs riksförbundsstyrelse 200331 >>

Svar från riksförbundet 210125 >>

Förbilliga trikintest av vildsvin - Yttrande 20/2020

Skrivelse till LRFs riksförbundsstyrelse 200331 >>

Svar från riksförbundet 210203 >>

Djurrättsextremister - Yttrande 23/2020

Skrivelse till LRFs riksförbundsstyrelse 200331 >>

Svar från riksförbundet 200611 >>

Community för barn och ungdom - Yttrande 27/2020

Skrivelse till LRFs riksförbundsstyrelse >>

Svar från riksförbundsstyrelsen 201201 >> 

Höjd tillåten hastighet på A-traktor - Yttrande 38/2020

Skrivelse till LRFs riksförbundsstyrelse 200331 >>

Svar från riksförbundet 200424 >>

___________________________________________________________

Remiss till EI (Energimarknadsinspektionen) ang förlängd koncession för stamnätsledningen mellan Borgvik (Grums) och Skogssäter (Trollhättan)

Remiss 200131 >>

2019

Skrivelser från medlem ang klimatpåverkan samt säkerhet och skydd för bönder

Skrivelse till LRF riks 190626 >>

Svar från LRF riks ang säkerhet och skydd för bönder  190902 >>

LRFs landsbygdsstrategi

Remissvar till LRF 190514 >>

Beslutad landsbygdsstrategi >>

Remissyttrande på förslag för strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet

Förslag till en "Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet" >>

Remissyttrande till Länsstyrelsen Västra Götaland 190429 >>

______________________________________________________________________

Skrivelser från regionstämman 2019:

Utökad information om svartrost (mellanvärd Berberis) - Yttrande 4/2019

Skrivelse till LRFs riksförbundsstyrelse 190502 >>

Svar från riksförbundet 190617 >>

Särskilda driftsbidraget till enskilda vägar - Yttrande 18/2019

Skrivelse till LRFs riksförbundsstyrelse 190507 >>

Samhällsviktig infrastruktur - Yttrande 24/2019

Skrivelse till LRFs riksförbundsstyrelse 190508 >>

Svar från LRF riks 190815 >>      

Regelverket för fällfångst av vildsvin - Yttrande 39/2019

Skrivelse till LRFs riksförbundsstyrelsen 190320 >>

Jordbrukets problem orsakade av fåglar - Yttrande 41/2019

Skrivelse till LRFs riksförbundsstyrelsen 190321 >>

Svar från LRF riks 210217 >>

Klimatsäkra skogen med mer tall och färre älgar - Yttrande 42/2019

Skrivelse till LRFs riksförbundsstyrelse 190401 >>

Svar från LRFs Skogsägarna 190604 >>

LRF Medias hantering av digitala kommentarer - Yttrande 48/2019

Skrivelse till LRF Media och LRFs riksförbundsstyrelse 190520 >>

Önskan om enhetligt begrepp inom LRF på vad som är ungdom - Yttrande 53/2019

Skrivelse till LRFs riksförbundsstyrelse 190502 >>

Uppförandekod bland förtroendevald - Yttrande 54/2019

Skrivelse till LRFs riksförbundsstyrelse 190507 >>

Valberedning 2.0 - Yttrande 55/2019

Förslag till arbetsordning för regionvalberedning >>

Inlägg hemsida 190425 >>

Insamling av kontaktuppgifter - Yttrande 58/2019

Skrivelse till LRFs riksförbundsstyrelse 190520 >>

______________________________________________________________________

Enkätundersökning om lantbrukares erfarenheter och inställning till gäss

Skrivelse sänd till Högskolan Kristianstad och för kännedom till Grimsö, SLU, och Naturvårdsverket 190225 >>

Svar från Högskolan Kristianstad m fl 190227 >>


2018

Skrivelse från Södra Ving-Härna LRF-avdelning ang djurrättsaktivister

Skrivelse till LRF VGs regionstyrelse 181204 >>

Riksförbundets svar på samma skrivelse 181220 >>

LRF VGs svar till Södra Ving-Härna LRF-avdelning 190205 >>

Om jordbruket som hållbar verksamhet

I mars 2012 tillskriv LRF Västra Götaland landsbygdsministern och anförde att miljlöbalken ska ändras så att jordbruk istället för att hänföras till miljöfarlig verksamhet ska hänföras till förutsättning för hållbar utveckling.

Svar från Regeringskansliet 181009 >>

Remiss angående LRFs medverkan i REVAQ och andra certifieringssystem

Remissvar från LRF i Västra Götaland, Halland och Värmland 180822 >>

Underlag remiss från LRF >>

Skrivelse till Länsstyrelsen ang brandskydd och vatten på landsbygden

Skrivelse 180810 >>

Skrivelse till Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund; NÄRF, ang brandskydd på landsbygden

Svar från NÄRF 180813 >>

Skrivelse 180809 >>

Grön infrastruktur – regional handlingsplan för Västra Götalands län

Svar på remiss 180629 >>

Remiss >>

Skrivelse ang bekämpning av berberis/svartrost - stämamns yttrande 22/2018

Skrivelse till LRF Växtodling 180314 >>

Svar från LRF Växtodling 180525 >>

Skrivelser ang regionstyrelsens interna konflikter

Skrivelse från 16 kommungrupper och två ungdomsstyrelser >>

Skrivelse från kommungruppen i Uddevallla >>

Styrelsens svar på skrivelserna 180515 >>

Underhåll och investering av och i infrastruktur - stämmans yttrande 9/2018

Skrivelse till Trafikverket Region Väst 180326 >>

Svar från Trafikverket Region Väst 180508 >>

Andra traditioner, nya möjligheter (gårdsslakt) - stämmans yttrande 25/2018

Skrivelse till riksförbundsstyrelsen 180321 >>

Svar från riksförbundet 180516 >>  

Övergivna båtar och bilar - stämmans yttrande 8/2018

Skrivelse till riksförbundsstyrelsen, Naturvårdsverket och Trafikverket 180320 >>

Svar från Trafikverket 180709 >>

Djuromsorg 2.0 och Miljö 2.0

Gemensamt remisssvar från LRF Västra Götaland och LRF Värmland till LRF riks 180223 >>

Bekämpning av råttor och möss i lantbruket

Skrivelse till Kemikalieinspektionen 180218 >>

Svar från Kemikalieinspektionen 180227 >>

Sam Internet

Skrivelse från Töreboda kommungrupp 180215 >>

Svar till Töreboda kommungrupp 180219 >>


2017

Naturvårdsverket bör initiera en översyn av 1992 års skadereglering (Vattendomstolens dom den 8 april 1992) av effekterna på jordbruks- och skogsmark kring Hornborgasjön

Skrivelse till Naturvårdsverket 171127 >>

Svar från Naturvårdsverket 180111 >>

Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029

Remissyttrande sänt till Västra Götalandsregionen 171006 >>

Miljömålsremiss - Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020

Remissyttrande insänt till Länsstyrelsen Västra Götaland 170914 >>

Remissunderlag >>

Städning av olycksplatser - stämmans yttrande 8/2017

Skrivelse till Trafikförsäkringsföreningen 170524 >>

Svar från Trafikförsäkringsföreningen 170705 >>

Skrivelse till LRF 170524 >>

Svar från LRF 170622 >>

Återkallande av ledningsrätt - stämmobeslut yttrande 5/2017

Skrivelse till Skanova 170508 >>

Svar från Skanova 170619 >>

LRF Mitt i Byn - stämmobeslut yttrande 46/2017

Skrivelse till riksförbundsstyrelsen och LRF Media 170328 >>

Förhandssvar från riks 170614 >>

Hindrad framkomlighet på landsbygdens vägar - stämmobeslut yttrande 33/2017

Skrivelse till riksförbundsstyrelsen 170327 >>

Riksförbundets svar 171124 >>

Förenkla funktionstesterna för växtskyddssprutor - stämmobeslut yttrande 27/2017

Skrivelse till riksförbundsstyrelsen 170327 >>

Riksförbundets svar 170519 >>

Vägslitageskatt på lastbilar - stämmobeslut yttrande 29/2017

Skrivelse till riksförbundsstyrelsen 170327 >>

Riksförbundets svar 170704 >>

Utökat pantsystm för retur av förpackning - stämmobeslut yttrande 34/2017

Skrivelse till riksförbundsstyrelsen 170327 >>

Vem ska sköta betesmarken i framtiden?

Skrivelse från Orusts kommungrupp till regionstyrelsen 170131 >>

Regionstyrelsens svar till Orust kommungrupp 170327 >>

Handläggningstider vid skyddsjakt

Skrivelse från Orusts kommungrupp till regionstyrelsen 170131 >>

Regionstyrelsens svar till Orusts kommungrupp 170327 >>

LRFs arbete med äganderättsfrågor

Skrivelse från Götene kommungrupp till regionstyrelsen 170117 >>

Regionstyrelsens svar till Götene kommungrupp 170327 >>

 

2016

Inbjudan till Energimarknadsinspektionen - LRF VG önskar möta EIs högsta ledning för en framåtsyftande diskussion

Skrivelse/inbjudan till Energimarknadsinspektionen, EI, 160614 >>  

Har svarat ja, möte till hösten i Stockholm. 

Gäller antibiotika/antibiotikaresistens kopplat till avloppsslam, framförallt från sk slutna tankar?

Skrivelse 160531 till styrelserna inom LRF Västra Sverige och riksförbundsstyrelsen från LRFs kommungrupp i Uddevalla >>

Gemensamt svar till LRF Uddevalla från riks och LRF VG 160628 >>  

Vattenskyddets tillståndskostnader och stöd till kommungrupperna - stämmobeslut yttrande 26/2016

Skrivelse till LRFs riksförbundsstyrelse >>

Förväntningar på framtidens agronom- och veterinärstudenter - stämmobeslut yttrande 20/2016

Skrivelse till SLU, Stiftelsen Lantbruksforskning och Naturbrukets yrkesnämnd >>

Svar på skrivelsen från SLU 160705 >>  

Undervisningsmateriels aktualitet och relevans - stämmobeslut yttrande 32/2016

Skrivelse till LRFs riksförbundsstyrelse >>

Svar från riksförbundet 160816 >>   

Skötsel av väg- och ledningsrätter - stämmobeslut yttrande 27/2016

Skrivelse till LRFs riksförbundsstyrelse >>

Kommunerna är hinder i vindkraftsutvecklingen - stämmobeslut yttrande 12/2016

Skrivelse till LRFs riksförbundsstyrelse >>

Svar från riksförbundet 161107 >>

Högre ränta för lantbrukets finansiering - stämmobeslut yttrande 17/2016

Skrivelse till LRFs riksförbundsstyrelse >>

Svar från riksförbundet 160610 >>  

Tillgängligheten till information på LRFs hemsida - stämmobeslut yttrande 33/2016

Skrivelse till LRFs riksförbundsstyrelse >>

Svar från riksförbundet 170411 >>

Framställan angående HaVs arbete med jämförande analyser av åtgärdsprogram

Svar på vår framställan från Havs och Vattenmyndigehten 160623 >>   

Framställan till Havs och Vattenmyndigheten från LRF Västra Götaland 160520 >>

Vårt medlemsregister måste uppfylla tidens krav - Skrivelse till riksförbundet

Skrivelse från LRF Västra Götaland 160518 >>

Svar från riksförbundet 160706 på LRF VGs skrivesle >>  

Skrivelse till LRFs riksförbund från LRF Västra Götaland om att LRF ska medverka i dialogen för ett ökat samarbete mellan Svenska Ridsportförbundet och företagsdrivna ridskolor

LRF Hästs svar på skrivelsen >>

LRF Västra Götalands skrivelse till riks 160331 >>

Yttrande om utökat strandskydd i 21 kommuner till Länsstyrelsen i Västra Götaland

LRF Västra Götaland har beretts möjlighet att lämna yttrande angående remissmaterialet om utvidgat strandskydd i följande kommuner: Alingsås, Dals Ed, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Herrljunga, Lilla Edet, Kungälv, Mellerud, Mölndal, Orust, Skara, Stenungsund, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Trollhättan, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Vänersborg 160429 >>

Utvecklingen av branschsamverkan i LRF

Remiss LRF 160115 >>

Remissvar LRF Västra Götaland februari 2016 >>

 

2015

Remissyttrande (riks) - Kameraövervakning vid åteljakt efter vildsvin

Remissyttrande till Näringsdepartementet 151120 >>

LRFs remissyttrande gällande vattenvårdsplan för Vättern

Remissyttrande sänt till Vätternvårdsförbundet september 2015 >>

Utveckling och användning av ren etanol som fordonsbränsle

LRF Västra Götaland har tillskrivit Näringsdepartementet att regeringen bör initiera ett arbete som möjliggör för utveckling och användning av ren etanol som fordonsbränsle 150909 >>

Svar från Miljö- och energidepartementet på skrivelsen >>

Ingripanden mot den småskaliga vattenkraften

Skrivelse till Länsstyrelsen Västra Götaland, landshövding Lars Bäckström 140910 >>

Svar från vattenvårdsdirektör Sandra Brantebäck 150821 >>

Skrivelse ang kontaktnät med inriktning på omsorg/djurvälfärd och tips om bondeluncher runt mjölkbönder

Skrivelse från Bibbi Johansson 150817 >>

Regionstyrelsens svar 150825 på skrivelsen >>

Beslut 218-21418-2015 angående jakttid för vuxen älg av Länsstyrelsen i Västra Götaland

Svar från Naturvårdsverket med beslut 150922 >>

Skrivelse till Viltförvaltningsdelegationen i Västra Götaland, Länsstyrelsen Västra Götaland och Naturvårdsverket 150710 >>

Rapporteringstider stalljournaler respektive CDB

Skrivelse till riksförbundet enligt stämmobeslut 2015, yttrande 32/2015 >>

Kontrollen av EU-ersättningar

Skrivelse till riksförbundstyrelsen enligt stämmobeslut 2015, yttrande 29/2015 >>

Svar från riksförbundsstyrelsen 151207 (150826) >>

Bilaga till riksförbundsstyrelsens svar >>

Upphandling av förnybar energi

Skrivelse till riksförbundsstyrelsen enligt stämmobeslut 2015, yttrande 19/2015 >>

Riksförbundets svar 161109 >>

Individuellt anpassat LRF-medlemskap

Skrivelse till riksförbundsstyrelsen enligt stämmobeslut 2015, yttrande 7/2015 >>

Riksförbundets svar 150625 >>

Decentralisera och utlokalisera arbetstillfällen till landsbygden

Skrivelse till riksförbundsstyrelsen enligt stämmobeslut 2015, yttrande 11/2015 >>

Synliggör att aktivt brukande binder mer koldioxid

Skrivelse till riksförbundsstyrelsen enligt stämmobeslut 2015, yttrande 21/2015 >>

Riksförbundets svar 150710 >>    Folder: Dags att ta en fossilfri framtid på allvar >>

Fortsatt undermålig mobiltäckning på landsbygden i Västra Götaland

Skrivelse till Post- och Telestyrelsen enligt stämmobeslut 2015, yttrande nr 25/2015 >>

Svar från Post- och Telestyrelsen 150529 >>

Samrådsyttrande åtgärdsprogram, förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer för Västerhavet

Remissyttrande insänt 150430 >>

Skrivelse från LRF Ungdomen Sjuhärad till LRF Kött ang hantering av djur vid transport

Skrivelse sänd april 2015 >>

Svar på skrivelsen från LRF Kött juni 2015 >>

Replik på skrivelsen från Svenska Köttföretagen juni 2015 >>

Skrivelse med anledning av Länsstyrelsens ansvar i älgförvaltningen

Skrivelse till Länsstyrelsen 150420 >>

Svar från Länsstyrelsens viltsamordnare 150603 >>

Skrivelse till Energimarknadsinspektionen ang matarledning Mon - Varp

Skrivelse Energimarknadsinspektionen 150408 >>

Svar på skrivelse ang ingripande mot den småskaliga vattenkraften från Miljö- och energidepartementer

Svaret till LRF riks >>

Skrivelser ang bekämpning av råttor enligt stämmobeslut 2015, yttrande 22 (motion 29 och 30)

Skrivelser 150413 >>

Svar från LRFs riksförbund 151023 >>

 

2014

Framställan från LRF Västra Götaland till Länsstyrelsen om möte med fårägarna i Kynnefjällsreviret efter vargangrepp i juli 2014

Framställan till Länsstyrelsen 140814 >>

Svar från Länsstyrelsen 150318 >>

Skrivelse ang markägarinflytande i älgförvaltningen från Nätverket för en fungerande älgförvaltning

Skrivelse >>

Svar på skrivelse >>

Vilsekomna fordon med dagens GPS-teknik - Skrivelse från Åslebygdens LRF-avdelnings årsmöte 2014

Skrivelse och svar >>

Skrivelse ang höjningen av LRF-avgiften från Svenljunga kommungrupp

Skrivelse från Svenljunga kommungrupp 150202 >>

Svar på skrivelse till Svenljunga kommungrupp 150220 >>

Ägarviljan för LRF Media
Vid stämman i Vara 2014 behandlades två motioner angående att öka kunskapen bland LRF-koncernens lantbrukstidningars journalister om företagandet inom lantbruket (motion 45/2014 Kållands Råda LRF-avdelning och motion 46/2014 Lidköpings kommungrupp).  Stämman beslutade att tillställa riksförbundsstyrelsen en skrivelse där man ombeds redogöra för hur man i ägardirektivet säkerställer kompetensen enligt motionärens synpunkter.
- Riksförbundsstyrelsens svar 150204 >>

Utbildning av morgondagens konsumenter och beslutsfattare
- Svar skrivelse och motion ang utbildning av morgondagens konsumenter och beslutsfattare från LRF Ungdomen Skaraborg 150202 >>

Vilkstängsel för minskad risk för viltolyckor - Yttrande 37/2015 (motion 47)
Skrivelse till Trafikverket 150116 >>

Svar från Trafikverket 150807 >>

Förgröning
LRF Västra Götaland tillsammans med LRF Skåne, LRF Halland och LRF Mälardalen tillskrev Landsbygdsdepartementet och Jordbruksverket ang förgröningen av jordbrukspolitiken utifrån otydlighet och ett rättssäkerhetsperspektiv.

Skrivelse till Landsbygdsdepartementet och Jordbruksverket 141020 >>

Svar från Jordbruksverket 141209 >>

Inrättande av Göta älvs vattenskyddsområde
LRF Västra Götaland har genom medverkan i referensgruppen för arbetet med att inrätta ett vattenskyddsområde för Göta älv beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Yttrande 140704 >>

För mer information kontakta gärna Eleonore Marcusson,
0522-64 25 47, eleonore.marcusson@lrf.se

400 kV växelströmsluftledning mellan Skogssäter och Stenkullen Läs mer >>

För mer info kontakta Birgit Jönsson,
0522-64 25 45, birgit.jonsson@lrf.se