UPPSALA  Jenny Alm Almtuna\nFOTO: ULF PALM \n

Kommungrupper i VG

Här hittar du information från respektive kommungrupp och deras pågående arbete i kommunen. LRF Västra Götaland har 48 kommungrupper, som består av 173 lokalavdelningar som tillsammans med personal och regionstyrelse jobbar för länets ca 23 500 medlemmar. Stadgar för LRF Västra Götalands kommungrupper