UPPSALA  Jenny Alm Almtuna\nFOTO: ULF PALM \n

Kommungrupper i VG

Här hittar du information från respektive kommungrupp och deras pågående arbete i kommunen. LRF Västra Götaland har 47 kommungrupper, som består av 169 lokalavdelningar som tillsammans med personal och regionstyrelse jobbar för länets ca 22 750 medlemmar. Stadgar för LRF Västra Götalands kommungrupper