UPPSALA  Jenny Alm Almtuna\nFOTO: ULF PALM \n

Kommungrupper i VG

Här hittar du information från respektive kommungrupp och deras pågående arbete i kommunen. LRF Västra Götaland har 47 kommungrupper, som består av 164 lokalavdelningar (därav 10 stadgefria lokalavdelningar) som tillsammans med personal och regionstyrelse jobbar för länets ca 21 700 medlemmar. Årsmöten i kommungrupperna 2022