Kontaktuppgifter till kommungruppen >>

2022

Förlängning av nätkoncession, Bollebygd, Borås och Härryda >>

Protokoll från årsmötet 24 januari >>

Borås kommungrupp höll sitt årsmöte fysiskt/digitalt den 24 januari med medverkan av Palle Borgström. Mat serverades från Food truck för dom som dettog fysiskt.

Verksamhetsberättelse 2021 >>

2021

Verksamhetsberätttelse 2020 >>

Verksamhetsplan 2021 >>

2020

Samrådsremiss järnväg Göteborg - Borås

Verksamhetsberättelse 2019 >>

Förslag till verksamhetsplan 2020 >>

2019

Ett lyckat koncept ... 
Lördagen den 19 oktober fylldes Vuxenskolan med 17 anmälda 10- och 12-åringar som ville baka äkta polkagrisar med bagaren Tobias, gå tipspromenad och följa bondens odling av sockerbetor fram till rent socker. Läs mer här >>

Distributionscentral fär Borås Stads offentliga kök
Artikel på hemsidan 190913 >>

Verksamhetsplan 2019 >>

Valberedningens förslag till årsmötet >>

Verksamhetsberättelse för 2018 >>

2018

Bistånd till djurägare så kan Borås Stad hjälpa till  180709 >>

LRF Borås driver frågan om dumpade bilar >>

Borås kommungrupp bjöd in politiker till debatt >>

Kommungruppen i Borås bjuder in kommunens politiker >>

Verksamhetsplan för 2018 >>

Verksamhetsberättelse 2017 >>

2017

Svar till Monika Hermansson Friedman på debattartikel i BT 20/1 "LRF vill sprida ensidig information i skolan" i Borås tidning 170127 >>

Insändare Borås tidning 170120 - Varje skola borde ha ett eget matråd >>

Verksamhetsberättelse 2016 >>

Tillägg verksamhetsberättelse "Samordnad Varudistribution Borås Stad" >>

Verksamhetsplan 2017 >>

2016

Grön sida i Land Lantbruk, v42/2016, "Samarbete för bättre upphandling" med Borås kommungrupp >>

Skrivelse 160511 till Borås stad, Miljö och konsumentnämnden,  ang nämndens övervägande att förbjuda glyfosat i primär zon >>

Debattartikel "Slopat nötkött är inte klimatsmart" införd i Borås Tidning 160506 >>

Verksamhetsberättelse 2015 >>

Valberedningens förslag >>

Förslag verksamhetsplan 2016 >>

2015

Presentation av kommungruppens ledamöter >>

Förslag verksamhetsplan 2015 >>

Verksamhetsberättelse 2014 >>

Valberedningens protokoll 150119 >>

2014

Remissyttrande till Borås stad 141029 - riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning >>

LRF medverkade på Södra-dagen i Fristad 140906 >>

Borås kommun är mer än bara Borås Stad 140826 >>

Mot ett hållbarare samhälle ... >>

Stort intresse för solel i Borås 140505 >>

Remissyttrande ang bildandet av reservat Storsjön 140505 >>

Debattoppen Boråstidningen 140216 >>

Debattartikel - LRF förespråkar en allsidig kost >>
Debattartikel införd i Borås Tidning 14-02-08

Årsmöte med kommungruppen 140121 >>

Valberedningens förslag 140120 >>

Verksamhetsplan 2014 140114 >>

Verksamhetsberättelse 2013 140114 >>

2012

Kommungruppens remissyttrande över Vision och strategi Borås 2025 >>

Vision och strategi Borås 2025 >>