Kontaktuppgifter till kommungruppen >>

2020

Samrådsremiss järnväg Göteborg - Borås

Årsmöte

Verksamhetsberättelse 2019 >>

Förslag till verksamhetsplan 2020 >>

2019

Ett lyckat koncept ... 

Lördagen den 19 oktober fylldes Vuxenskolan med 17 anmälda 10- och 12-åringar som ville baka äkta polkagrisar med bagaren Tobias, gå tipspromenad och följa bondens odling av sockerbetor fram till rent socker. Läs mer här >>

Samverkan för ökad andel lokal mat i Borås

Inbjudan - 5 november, Borås Kongress, kl 13.00-16.30 >> 

Vill du vara med och göra äkta polkagrisar?

Inbjudan - 19 oktober, SVs lokaler, Borås, kl 14.00-16.00 >>

Distributionscentral fär Borås Stads offentliga kök
Artikel på hemsidan 190913 >>

#VIMÅSTEPRATA
- En natioenll kraftsamling om demokrati från norr till söder. Tisdagen den 26 februari, kl 18:30, Kulturhuset, Vävarsalen. Bengt Westerberg medverkar. Inbjudan >>

Årsmöte 2019

LRFs kommungrupp i Borås kallar till årsmöte måndagen den 28 januari, kl 18.30, på SV, Borås (Spinneriet). Medverkan av Peter Tagesson, LRF Västra Götaland, som pratar viltfrågor samt tekniska förvaltningen som pratar om bl a skrotbilar. Buffé (anmälan).

Verksamhetsplan 2019 >>

Valberedningens förslag till årsmötet >>

Verksamhetsberättelse för 2018 >>

2018

Bistånd till djurägare så kan Borås Stad hjälpa till  180709 >>

LRF Borås driver frågan om dumpade bilar >>

Borås kommungrupp bjöd in politiker till debatt >>

Kommungruppen i Borås bjuder in kommunens politiker >>

Verksamhetsplan för 2018 >>

Verksamhetsberättelse 2017 >>

2017

Svar till Monika Hermansson Friedman på debattartikel i BT 20/1 "LRF vill sprida ensidig information i skolan" i Borås tidning 170127 >>

Insändare Borås tidning 170120 - Varje skola borde ha ett eget matråd >>

Verksamhetsberättelse 2016 >>

Tillägg verksamhetsberättelse "Samordnad Varudistribution Borås Stad" >>

Verksamhetsplan 2017 >>

2016

Grön sida i Land Lantbruk, v42/2016, "Samarbete för bättre upphandling" med Borås kommungrupp >>

Monika Hermansson Friedman: ”Jag var som kvinnan i Grabben i graven bredvid” - reportage 7HAffärer 161001 >>

Välkommen till att delta i Dialogforum torsdagen den 29 september arrangerat av LRF Borås, Ulricehamn och Svenljunga kommungrupper, Borås Stad och Länsstyrelsen i VGR för att prata om livsmedelsupphandling, aktuella miljöfrågor och småskalig livsmedelsproduktion kopplat till Borås Stads sökande efter potentiella livsmedelsleverantörer (inlagt 160901) >>.

Borås Stad söker producenter till distributionscentral  160707 >>

Skrivelse 160511 till Borås stad, Miljö och konsumentnämnden,  ang nämndens övervägande att förbjuda glyfosat i primär zon >>

Debattartikel "Slopat nötkött är inte klimatsmart" införd i Borås Tidning 160506 >>

Verksamhetsberättelse 2015 >>

Valberedningens förslag >>

Förslag verksamhetsplan 2016 >>

2015

Presentation av kommungruppens ledamöter >>

Debatt: ”Ta krisen på allvar – rädda jordbruket” – debattartikel införd i GP 150810 >>

En helt vanlig veckodag dag på förskolan - Förskolebarn besöker Unos Djur i Bredared 150604 >>

Remissvar från LRF Borås kommungrupp avseende åtgärdsplan föreslagen av Vattenmyndigheten för att uppfylla vattendirektivets mål om en god vattenstatus i våra vatten >>

Beslut om åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer planeras att fattas av vattendelegationen i december i år. I samband med beslutet kommer en särskild sammanställning att publiceras där det kommer att framgå hur hänsyn tagits till inkomna yttranden. 

Träff 150312 om hur vattendirektivet berör Borås kommun med Christer Jansson. Inbjudna till träffen LRF-medlemmar och politiker >>

Förslag verksamhetsplan 2015 >>

Verksamhetsberättelse 2014 >>

Valberedningens protokoll 150119 >>

2014

Remissyttrande till Borås stad 141029 - riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning >>

LRF medverkade på Södra-dagen i Fristad 140906 >>

Borås kommun är mer än bara Borås Stad 140826 >>

Mot ett hållbarare samhälle ... >>

Stort intresse för solel i Borås 140505 >>

Remissyttrande ang bildandet av reservat Storsjön 140505 >>

Tar strid för svensk kyckling, läs mer på sidan 10 i Boråskuriren >>
Monika Hermansson Friedman, kommungruppen tillsammans med Maria Donis, vd för Svensk Fågel och Ulf Danielsson, kycklinguppfödare, serverade boråsarna svensk kyckling en dag i mars.

Debattoppen Boråstidningen 140216 >>

Debattartikel - LRF förespråkar en allsidig kost >>
Debattartikel införd i Borås Tidning 14-02-08

Årsmöte med kommungruppen 140121 >>

Valberedningens förslag 140120 >>

Verksamhetsplan 2014 140114 >>

Verksamhetsberättelse 2013 140114 >>

2012

Kommungruppens remissyttrande över Vision och strategi Borås 2025 >>

Vision och strategi Borås 2025 >>