Kontaktuppgifter till kommungruppen >>

2022

Lidköpings kommungrupp kallar till digitalt årsmöte måndagen den 7 februari, kl 18.30. 

  • Årsmötesförhandlingar
  • Elisabeth Hidén, ordförande LRF ungdomen riks medverkar. Tema: Hur kan lantbruket få en högre status bland våra unga vuxna?

Länk till årsmötet >>

Verksamhetsberättelse 2021 >>

Motion från kommungruppens styrelse ang solpaneler i kulturmiljön >>

2021

Vattendirektivet - Åtgärder som görs på gårdarna räknas inte in när Vattenmyndigheten räknar  >>

Ansvarsområden i styrelsen för Lidköpings kommungrupp 2021 >>

Lidköpings kommungrupp höll digitalt årsmöte 8 februari. Medverkade gjorde Per Frankelius, universitetslektor vid Linköpings universitet, institutionen för ekonomisk industriell utveckling. Per är en varm förespråkare för att jord- och skogsbruk är den näringen som kan bromsa klimathotet vi står inför och att det ska ske genom innovativa processer. Peter Borring, lantbrukare och tidigare regionordförande i LRF Östergötland, gav sin synvinkel på det praktiska arbetet detta innebär. 

Verksamhetsberättelse 2020 >>

Valberedningens förslag till årsmötet >>

Motion från Saleby LRF ang utsädesdeklaration >>

Motion från styrelsen ang utbildning av kommungrupper i krishantering >>

Motion från styrelsen ang LRF behöver en säkerhetsexpert >>

2020

Svenskt lantbruk på schemat för Lidköpings fjärdeklassare >>

LRFs kommungrupp i Lidköping höll årmöte torsdagen den 6 februari, kl 18.30, Sparbankens hörsal, Lidköping. Årsmötesförhandlingar - LRFs förbundsordförande Palle Borgström medverkade - Sparbanken bjöd på fika.

Förslag "Motion om stora ekar" >>

Förslag motion "Höjd hastighet på A-traktorer" >>

Valberedningens förslag med kommentarer till årsmötet >>

Verksamhetsberättelse 2019 >>

2019

Valberedningens förslag >>

Förslag motion om samarbete för bättr utbildning >>

Förslag motion ang ersättning och kompetens vid ledningsdragning och markintrång >>

Förslag motion ang ökade anslag till kommungrupperna >>

Förslag motion ang att vi vill se LRF i debatt om klimatet >>

Förslag motion ang tvångsinlösen av mark som ska användas till samhällsnyttiga verksamheter >>

Verksamhetsberättelse 2018 >>

2018

Styrelsesammanträde 180219 >>

Handlingarna till LRF Västra Götalands regionstämma 13 mars i Vara finns att läsa här >>

Verksamhetsberättelse 2017 >>

Valberedningens förslag >>

Verksamhetsplan 2018 >>

Motion från Vinningaortens LRF-avdelning ang vidsvin >>

Motion från Vinningaortens LRF-avdelning ang nya regler när det gäller användandet av musbekämpning på våra gårdar >>

Motion från Norra Härene-Hovby LRF-avdelning ang att synliggöra LRF med Youtube-filmen  LRF "historieberättelse" gjord 2016 >>

2017

Verksamhetsberättelse 2016 >>

Verksamhetsplan 2017 >>

Valberedningens förslag till styrelse 2017 >>

Förslag till motion ang växtskyddssprutor >>

2016

Vecka 39 - Två parallella aktiviteter inom Lidköpings kommun av kommungruppen >> 

Verksamhetsplan Lidköpings kommungrupp 2016 >>

2015

Glöm ej bort företagsgalan den 13 november >>

Svensk mat - det är Koolt - Lidköpingsbönder kräver snabba åtgärder – Artikel på Lidköpingsnytt.nu 150807 >>

Mjölkbönder ställde politiker mot väggen – Inslag i Radio Skaraborg 050807 >>

Kan vi stoppa tjuven - möte 9 juni, kl 18.30, Sparbanken Lidköpings hörsal >>

Nyhetsbrev kommungruppen maj >>

- Bilaga 1: Yttrande avseende åtgärdsprogram vattendirektivet >>
- Bilaga 2: Policy strukturkalk 2015 >>

Anmäl dig till Lidköpings öppna Saluhall innan 20 april >>

Referat från kommungruppens årsmöte 3/2 2015 >>

Verksamhetsplan 2015 >>

Verksamhetsberättelse 2014 >>

Studiecirkel - Personalfrågor småföretagare (start 20/1) >>

2014

Årets landsbygdsföretag i Lidköping 2014, 141011 >>

Stöd för strukturkalk 141013 >>

Årsmöte med kommungruppen 140204 >>

LRFs kommungrupp i Lidköping träffade KDs toppnamn inför EU-valet
140128 >>