Lilla Edets kommungrupp kallar till årsmöte torsdagen den 19 januari, kl 19.00, i Åsbräcka Bygdegård.

Verksamhetsberättelse 2016 >>

Verksamhetsplan 2017 >>