Kontaktuppgifter till kommungruppen >>

2022

Kommungruppen höll sitt årsmöte 31 januari med medverkan av Christer Jansson från LRF som berättade om nuläget kring vattendirektivets åtgärdsplaner och vad vi bör tänka på och jobba med lokalt vad det gäller vattendrag, diken och dikningsföretag.

Verksamhetsberättelse 2021 och verksamhetsplan 2022 >>

2021

Bättre riksväg 41 mellan Sundholmen och Björketorp >>

Verksamhetsberättelse 2020 och verksamhetsplan 2021 >>

2020

Samrådsremiss järnväg Göteborg - Borås

Årsmöte

Protokoll årsmöte 200120 >>

Verksamhetsberättelse 2019 >>

2019

Valberedningens förslag >>

Verksamhetsberättelse 2018 och verksamhetsplan 2019 >>

 

2014

Valdebatt med Marks kommungrupp 20140821 >>