Kontaktuppgifter till kommungruppen >>

2022

Minnesanteckningar styrelsesammanträde 220324 >>

Konstituerande styrelsesammanträde 220209 >>

Protokoll årsmöte 220202 >>

Munkedals kommungrupp höll digitalt årsmöte onsdagen den 2 februari. 

Kallelse till årsmötet >>

Föredragningslista >>

Verksamhetsberättelse 2021 >>

Valberedningens förslag >>

Verksamhetsplan 2022 >>

2021

Styrelsesammanträde 211214 >>

Minnesanteckningar Näringslivsråd 211124 >>

Styrelsesammanträde 210913 >>

Remiss Vattenmyndigheten Västerhavet åtgärdsprogram, MKN och förvaltningsplan >>

Samråd angående Vattenmyndigheten Västerhavets åtgärdsprogram MKN och förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikts samrådsunderlag >>

Styrelsesammanträde 210422 >>

Minnesanteckningar Näringslivsråd 210421 >>

Protokoll konstituerande sammanträde 210303 >>

Minnesanteckningar Näringslivsråd 210217 >>

Protokoll årsmöte 210208 >>

Verksamhetsplan 2021 >>

Kommungruppen har tillskrivit Munkedals kommunstyrelse ang Skagerakkorridoren 210208>>

Munkedals kommungrupp höll digitalt årsmöte 8 februari. Medverkade gjorde LRFs krissamordnare Anders Drottja som talade om krisberedskap. 

Verksamhetsberättelse 2020 >>

Valberedningens förslag till årsmötet >>

Förslag till verksamhetsplan 2021 >>

Motion till kommungruppens årsmöte ang småskalighet/LRF Samköp >>

2020

Hur ska Munkedals kommun utvecklas? - LRF tycker till 201202 >>

Protokoll styrelsesammanträde 200224 >>

Protokoll konstituerande sammanträde 200210 >>

Protokoll årsmöte 200210 >>

Föredragningslista >>

Valberedningens förslag >>

Verksamhetsberättelse 2019 >>

Förslag till verksamhetsplan 2020 >>

2019

Anteckningar från telefonmöte med ordföranden i kommungrupperna 191203 >>

Anteckningar Näringslivsråd 191127 >>

Styrelsesammanträde 191014 >>

Anteckningar Näringslivsråd 190925 >>

Styrelsesammanträde 190617 >> 

Anteckningar Näringslivsråd 190424 >>

Styrelsesammanträde 190325 >>

Anteckningar Näringslivsråd 190227 >>

Anteckningar från telefonmöte med ordföranden i kommungrupperna 190207 >>

Minnesanteckningar möte angående vattenskyddsområden 190201 >>

Konstituerande styrelsesammanträde 190117 >>

Protokoll från årsmöte 190117 >>

Verksamhetsplan 2019 >>

Verksamhetsberättelse 2018 >>

2018

Näringslivsråd i Munkedals kommun 181127 >>

2017

 

2016

Verksamhetsberättelse 2015 >>

Verksamhetsplan 2016 >>

2015

LRF-resa med kommunens politiker 151007 >>