Kallelse till årsmöte med Skövde kommungrupp 2016

Onsdagen den 3 februari, kl 19.00, Sventorps Bygdegård

Lättare förtäring - Stadgeenliga ärenden - Gillis Hellberg berättar historier

Styrelsen för LRFs kommungrupp i Skövde/Lennart Bogren, ordförande, 0500-27 41 40

2014

Politikerdebatt på Gröna Lund, 20140623 >>

Tankar från Skövde kommungrupps årsmöte, 20140222 >>