Kontaktuppgifter till kommungruppen >>

2022

Kommungruppens verksamhetsberättelse 2021 >>

Kommungruppen kallar till årsmöte onsdagen den 19 januari, kl 19.00 i Jörlandagården. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar medverkar Christer Jansson som informerar om aktuella vattenfrågor. Smörgåstårta, fika och en stunds trevlig samvaro.

Kallelse till årsmötet >>

2021

210427 - Remissvar inskickat till vattenmyndigheten angående vattenmyndighetens åtgärdsprogram >>

210419 - Skrivelse skickad till samtliga (ordinarie + ersättare) i TMN (Tekniska Myndighets Nämnden) med vår motivering till varför de bör begära överprövning av regeringen av åtgärdsförslagen fas 3 i VISS >>

210308 - Debattartikel publicerad i STO-tidningen (Orealistiskt vattenprogram drabbar landsbygden) >>

Kommungruppen höll digitalt årsmöte onsdagen den 3 februari, kl 19.00.

Verksamhetsberättelse 2020 >>

2020

LRFs inspel till kommunens bevarandeprojekt kring Anråse å, inskickat till kommunens tjm Victoria Lind/Magnusson, 200928 >>

LRFs svar kring samråd om förlängd nätkoncession 132 kV luftledning mellan Stenkullen och Stenungsund, 200925 >>

Vi borde alla försöka bli bättre på att upptäcka de små problemen (besök av lokala politiker) >>

Publicerad artikel i ST-tidningen, 200314 >>

Remiss 40 kV-ledning Stenungsund - Stora Höga, dnr 2019-101543, februari 2020 >>

Valberedningens förslag >>

Verksamhetsberättelse 2019 >>

2019

Verksamhetsberättelse 2018 med kommande verksamhetsplan >>

2018

Remissvar angående översiktsplanen, inskickat 180427 >>

Verksamhetsberättelse 2017 och verksamhetsplan 2018 >>

2017

Samråd 40 kV-ledning Stenungsund – Stora Höga  170308 >>

Verksamhetsberättelse 2016 >>

Debattartikel ang strandskydd insänd 170111 >>

2016

Deabattartikel "Maktmissbruk från Länsstyrelsen ... igen!" 160822 >>

Yttrande insänt 160429 till Länsstyrelsen ang förslag till beslut kring utökat strandskydd >>

Yttrande ang ”naturvårdsprogram i Stenungsunds kommun” 160328 >>

Verksamhetsberättelse 2015 >>

2015

Samråd kring vattenförvaltning 150216 >>

Årsmöte kommungruppen 150122 med föredragning om vattenförvaltningen i kommunen >>

Bilaga årsmöte - Vattenförvaltningen i Stenungsund >>

Bilaga årsmöte - Åtgärdsplan Stenungsund >>

2014

Stenungsund bjöd in oppositionen 140826 >>