Kontaktuppgifter till kommungruppen >>

2021

Trollhättans kommungrupp kallar till digitalt årsmöte torsdagen den 4 februari, kl 19.00.

Utöver ordinarie årsmötespunkter kommer information om LRF:s hållbarhetarbete att ges av Emilia Astrenius Widerström, en av Västra Götalands två hållbarhetsambassadörer. Dessutom kommer vi att ge information om Vattendirektivet som håller på att införas i våra vattendrag.

Länk till årsmötet >>

Föredragningslista >>

Valberedningens förslag >>

Verksamhetsberättelse 2020 och förslag till verksamhetsplan 2021 >>

2020

Reportage från årsmötet 200130 >> 

Valberedningens förslag till årsmötet >>

2019

Protokoll från årsmötet 190129 >>

Verksamhetsberättelse 2018 >>

2018

Protokoll årsmöte >>

Verksamhetsberättelse 2017 >>

2017

Verksamhetsberättelse 2016 >>