Kontaktuppgifter till kommungruppen >>

2022

Elever från Vara kommun på bondgårdsbesök >>

Protokoll årsmöte 220126 >>

Artiekl från årsmötet >>

Verksamhetsplan 2022 >>

Motion till årsmötet >>

Kommungruppen höll digitalt årsmöte 26 januari med medverkan av Sofie Skalstad, Rätt från Slätt.

Verksamhetsberättelse 2021 >>

2021

Polisen deltog i kommungruppens årsmöte >>

Protokoll årsmöte 210127 >>

Verksamhetsberättelse 2020 >>

Verksamhetsplan 2021 >>

Motion till årsmötet - Motion från Vara-Levenebygdens LRF-avdelning ang ekonomiska stöd >>

Motion till årsmötet - Hur bibehåller LRF engagemanget?

2020

Aktivit kommungruppsår för Vara LRF >>

Inkommen motion till årsmötet - Hur bibehåller LRF engagemanget? >>

Verksamhetsberättelse 2019 >>

2019

Jordgubbens dag 28-29 juni >>

Inrikesminister Mikael Damberg besökte Stallberg i april >>

Reportage från kommungruppens årsmöte >>

Protokoll från årsmöte 190130 >>

Valberedningens förslag till årsmötet >>

Verksamhetsberättelse 2018 >>

Förslag till motion -  Bevara glyfosatet >>

Förslag till motion - Att vinna debatten! >>

Förslag till motion - Vildsvinsproblem >>

Förslag till motion - För att rädda liv! >>

2018

Företagargala i Vara >>

Reportage från kommungruppens årsmöte >>

Protokoll från årsmöte 180131 >>

Verksamhetsplan 2018 >>

Verksamhetsberättelse 2017 >>

2017

Protokoll från årsmöte 170208 med bilagor >>

Verksamhetsberättelse 2016 >>

Förslag till verksamhetsplan 2017 >>

Två motioner till årsmöte 2017 med kommungruppen från Sverker Lidén ang "Staten skall betala älgskador" och "Inrätta en avdelning för jord- och skogsägare inom LRF " >>

2016

Protokoll från årsmöte 160202 >>

Verksamhetsberättelse för kommungruppen 2015 >>

Förlsag till verksamhetsplan för kommungruppen 2016 >>

Motion ang skötsel av väg- och ledningsrätter inlämnad av Rune Karlsson, Kvänumsbygdens LRF-avdelning, till kommungruppens årsmöte >>

Motion ang åtgärder för att främja skogens tillväxt och mångfald inlämnad av Sverker Lidén till Larvs LRF-avdelning och sedan vidaresänd från avdelningen till kommungruppens årsmöte >>

2015

Företagsfrukost, kl 07.45 - 09.00
20 februari på Nordpolen
20 mars på Lumber och Karle
17 april på Nordpolen
22 maj på Lumber och Karle
26 juni på Nordpolen
För mer information se Vara kommuns hemsida.

Protokoll från årsmötet 3 februari >>
- Bilaga motion till regionstämman (respektera allmänna val) >>
- Bilaga motion till kommungruppen (översyn avdelningsstruktur) >>

Verksamhetsplan 2015 >>

Verksamhetsberättelse 2014 >>

2014

Öppet Hus på Stallberg 141121 >>

Kommungruppen besökte nya upplevelsebadet, 140623 >>

På G 140512 >>

Strukturkalkning 140218 >>

Protokoll från årsmötet 140206 >>

Verksamhetsberättelse 2013 >>