Så funkar organisationen

Lokalavdelningsordförande, kommungrupp, regionstämma, årsmöte, personalen på regionkontoret, valberedningar... Hur hänger det ihop?
Läs om den regionala organisationens uppbyggnad.

Många medlemmar = en stark röst i samhället

LRF Västra Götaland hade vid årsskiftet (31/12 2020) 22 170 medlemmar, varav 19 333  äger och/eller brukar jord och skog. Länets medlemmar finns i 168 lokalavdelningar och 47 kommungrupper. Totalt har LRF
137 225 medlemmar. Genom att vara medlem i LRF tar du parti för landsbygden, du skaffar dig påverkansmöjligheter och du bidrar till en samlad, stark röst i samhällsdebatten och inför näringspolitiska beslut.

LRF är en folkrörelse med visioner

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, finns i hela Sverige och är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Visionen är att få landet att växa. Vi vill att de gröna näringarna ska ha en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället. LRF är en folkrörelse, så det är du som medlem som hjälper oss att driva rätt frågor. Det vill säga de frågor som är viktiga för dig!

Vad gör LRF Västra Götaland?

Det som redan gjorts kan du läsa om i bifogad årsberättelse. Vad LRF Västra Götaland jobbar med nu finns på sidan Aktuellt arbete. Välj det ämnesområde som intresserar dig!