Så funkar organisationen

Lokalavdelningsordförande, kommungrupp, regionstämma, årsmöte, personalen på regionkontoret, valberedningar... Hur hänger det ihop?
Läs om den regionala organisationens uppbyggnad.

Många medlemmar = en stark röst i samhället

LRF Västra Götaland hade vid årsskiftet (31/12 2021) 21 672 medlemmar, varav 18 731 äger och/eller brukar jord och skog. Länets medlemmar finns i 164 lokalavdelningar och 47 kommungrupper. Totalt har LRF
134 372 medlemmar. Genom att vara medlem i LRF tar du parti för landsbygden, du skaffar dig påverkansmöjligheter och du bidrar till en samlad, stark röst i samhällsdebatten och inför näringspolitiska beslut.

LRF är en folkrörelse med visioner

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, finns i hela Sverige och är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Visionen är att få landet att växa. Vi vill att de gröna näringarna ska ha en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället. LRF är en folkrörelse, så det är du som medlem som hjälper oss att driva rätt frågor. Det vill säga de frågor som är viktiga för dig!

Vad gör LRF Västra Götaland?

Vad LRF Västra Götaland jobbar med nu finns på sidan Aktuellt arbete. Välj det ämnesområde som intresserar dig!