Lokalavdelningar

Alla medlemmar tillhör en lokalavdelning. Varje lokalavdelning väljer en styrelse och planerar årets verksamhet på årsmötet, som äger rum 15 oktober - 30 november. Lokalavdelningarna ordnar aktiviteter såsom studiebesök, kurser, nöjesaktiviteter och informationsmöten i aktuella frågor - allt lika viktigt! Det finns 164 lokalavdelningar i Västra Götaland. I kalendariet kan du se vad som händer i din lokalavdelning.

Kommungrupper

Västra Götalands har 47 kommungrupper som är stadgebundna och årsmötet ska hållas mellan 15 januari - 10 februari. På årsmötet väljs kommungruppsordförande och styrelse samt fullmäktige till regionstämman. Kommungrupperna är länken mellan medlemmarna och kommunen, och arbetar huvudsakligen med frågor som rör ägandet och brukandet samt opinionsbildning för goda företagarvillkor.

Motionsrätt

Motionsrätt har både lokalavdelningar och kommungrupper.

Regionstyrelsen

I Västra Götalands regionstyrelse finns 9 ledamöter som är förtroendevalda lantbrukare från olika delar av länet. Ordförande är Sofia Karlsson, Grästorp.

Regionstämman

Regionstämman är det regionalt högst beslutande organet och hålls varje år i mars månad. Det är fullmäktige som fattar besluten på regionstämman. I Västra Götaland är det kommungrupperna som väljer ett antal fullmäktige beroende på medlemsantal. Under stämman behandlas motioner i aktuella frågor som medlemmarna, genom årsmötet i lokalavdelningen, vill att LRF ska driva på en högre nivå.  På regionstämman väljs också fullmäktige från Västra Götaland till LRFs riksförbundsstämma.

LRF Ungdomen

Alla LRF-medlemmar under 36 år är automatiskt med i LRF Ungdomen, som fokuserar på frågor och aktiviteter som intresserar yngre LRF-medlemmar. I Västra Götaland finns LRF Ungdomen Väst, LRF Ungdomen Sjuhärad och LRF Ungdomen Skaraborg. På LRF Ungdomens respektive årsmöte väljs styrelse samt fullmäktige till regionstämman och fullmäktige till LRF Ungdomens riksstämma.

Valberedning

Kandidater till förtroendeposter i lokalavdelningens-, kommungruppens-, ungdomens- och regionförbundets styrelse föreslås av respektive valberedning.

Regionkontoren i Västra Sverige

LRF Västra Sverige är ett personalsamarbete mellan tre fristående regionförbund, som är LRF Västra Götaland, LRF Värmland och LRF Halland. Personalen består av 18 medarbetare och finns på våra kontor i Skara, Karlstad och Falkenberg. Regionchef är Robert Larsson, Uddevalla.