Varje år under våren/sommaren gås LRF Västra Götalands olika styrande dokument igenom av regionstyrelsen. Senaste genomgången gjordes vid styrelsens sammanträde den 11 maj 2020.

Arvodesreglemente 2020 >>

Uppvaktningspolicy 2020 >>

Sponsringsriktlinje 2020 >>

Arbetssätt med politikerkontakter 2020 >>

Policy för djurskydd/omsorgsgrupen  2020 >>

LRF VGs arbete för logisk offentlig upphandling av mat 2020 >>

Styrdokument kommunikation 2020 >>