Varje år under våren/sommaren gås LRF Västra Götalands olika styrande dokument igenom av regionstyrelsen. Senaste genomgången gjordes vid styrelsens sammanträde den 8 juni 2021. 

Arvodesreglemente 2021 >>

Uppvaktningspolicy 2021 >>

Sponsringsriktlinje 2021 >>

Arbetssätt med politikerkontakter 2021 >>

Policy för djurskydd/omsorgsgruppen 2021 >>

LRF VGs arbete för logisk offentlig upphandling av mat 2021 >>

Styrdokument kommunikation 2021 >>