Varje år under våren/sommaren gås LRF Västra Götalands olika styrande dokument/policys igenom av regionstyrelsen. Senaste genomgången gjordes vid styrelsens sammanträde den 16 juni 2022. 

Arvodesreglemente 2022 >>

Uppvaktningspolicy 2022 >>

Sponsringspolicy 2022 >>

Utskickspolicy 2022 >>

Policy för djurskydd/omsorgsgruppen 2022 >>

Arbetssätt för politikerkontakter 2022 >>

- - - - -

Kommunikationskanaler för LRF Västra Götaland >>