Varje år under våren/sommaren gås LRF Västra Götalands olika styrande dokument igenom av regionstyrelsen. Senaste genomgången gjordes vid styrelsens sammanträde den 12 juni och 5 augusti 2019.

Arvodesreglemente 2019 >>

Uppvaktningspolicy 2019 >>

Sponsringsriktlinje 2019 >>

Arbetssätt med politikerkontakter 2019 >>

Policy för djurskydd/omsorgsgrupen  2019 >>

LRF VGs arbete för logisk offentlig upphandling av mat 2019 >>

Styrdokument kommunikation 2019 >>