Regionstyrelse Västra Götaland


Klicka på respektive ledamot och få fram personlig info.

Sofia Karlsson, Grästorp, ordförande
Håkan "HåPe" Persson, Töreboda, vice ordförande
Sofia Kämpe, Karlsborg
Martin Gustavsson, Hålta
Björn Larsson, Svenljunga
Helena Richardsson, Göteborg
Johan Stegard, Västerlanda
Hans Gradén, Hökerum
Sven Callenberg, Åmål

Kontaktuppgifter till LRF Västra Götalands regionstyrelse >>

Ansvarsområden

(Huvudansvarig och biträdande)

LRFs företagarutvecklingsarbete med Forskning & Utveckling – Sofia Kämpe och Björn Larsson 

Jordbrukspolitik – Johan Stegard och Hans Gradén 

 

Områdesskydd – Håkan ”HåPe” Persson och Hans Gradèn 

Övrig miljölagstiftning – Hans Gradén och Johan Stegard 

Vattenpolitik och vattenskydd – Sofia Karlsson och Sofia Kämpe 

 

Infrastruktur – Björn Larsson och Hans Gradèn 

Viltförvaltning – Håkan ”HåPe” Persson och Hans Gradén 

Fastighets- och arrendelagstiftning – Sven Callenberg  och Sofia Kämpe 

Skoglig näringspolitik – Martin Gustavsson och Hans Gradén 

 

Näringarnas kompetensförsörjning – Sofia Karlsson och Helena Richardsson 

Konsumentkommunikation – Sven Callenberg och Hans Gradén 

 

Medlemsdialogen – Sofia Karlsson och Johan Stegard 

Medlemsrekrytering – Helena Richardsson och Johan Stegard 

Förtroendevaldas utbildning – Helena Richardsson och Johan Stegard 

LRF Ungdomen – Björn Larsson och Sofia Kämpe 

De gröna näringarnas och landsbygdens kulturfrågor – Martin Gustavsson och Hans Gradèn 

Djurskydd/Smittskydd/Bondeomsorg – Johan Stegard och Sven Callenberg 

 

Frågor av särskilt intresse nu: 

 

Livsmedelsstrategin – Sofia Kämpe och Sofia Karlsson 

Regional skogsstrategi – Martin Gustavsson och Hans Gradén 

Hållbarhetsmål och fossilfri konkurrenskraft – Sofia Karlsson och Helena Richardsson