Regionstyrelse Västra Götaland

Efter extra regionstämma 28 maj består styrelsen av

Sofia Karlsson, Grästorp, ordförande
Hans-Ola Olsson, Tanumshede, vice ordförande
Ronny Johansson, Olofstorp
Ruben Enochsson, Fristad
Katarina Johnsson, Dals Långed (avgick ut styrelsen 1/2 2019)
Peter Tagesson, Gällstad
Håkan Persson, Töreboda

Kontaktuppgifter till LRF Västra Götalands regionstyrelse >>

Ansvarsområden

LRF närmare dig (interna organisationen samt kommunikation internt och externt) – Sofia Karlsson och Peter Tagesson

LRFs företagarutvecklingsarbete – Ronny Johansson

Jordbrukspolitik – Ronny Johansson och Hans-Ola Olsson

MB 7 kap - Områdesskydd – Peter Tagesson

Vattenpolitik och vattenskydd – Sofia Karlsson och Peter Tagesson

Övrig miljölagstiftning – Ruben Enochsson och Håkan Persson

Infrastruktur – Ruben Enochsson och Ronny Johansson

Viltförvaltning – Ronny Johansson och Håkan Persson

Fastighetslagstiftning (jordabalken samt plan - och bygglagen) – Peter Tagesson

Övrig skoglig näringspolitik – Peter Tagesson

Medlemsrekrytering – Hans-Ola Olsson

Förtroendevaldas utbildning – Ruben Enochsson

LRF Ungdomen – Hans-Ola Olsson

Konsumentkommunikation – Sofia Karlsson

De gröna näringarnas och landsbygdens kulturfrågor – Ruben Enochsson

Bondeomsorg – Ruben Enochsson

Djurskydd/Smittskydd – Håkan Persson

Frågor av särskilt intresse nu:

Landskapskonventionen - Grön infrastruktur – Sofia Karlsson

Samhällets utbildningserbjudande för den gröna näringen – Sofia Karlsson