Regionstyrelse Västra Götaland

Sofia Karlsson, Grästorp, ordförande
Hans-Ola Olsson, Tanumshede, vice ordförande
Ronny Johansson, Olofstorp
Elin Johansson, Månstad
Stefan Brunander, Rävlanda
Ruben Enochsson, Fristad
Carl-Fredrik Svederberg, Lidköping
Katarina Johnsson, Dals Långed
Peter Tagesson, Gällstad

Kontaktuppgifter till LRF Västra Götalands regionstyrelse >>

Ansvarsområden från 2018

Ta fram strategier och riktlinjer för LRF Västra Götalands kommunikation – Sofia Karlsson

Planera och samordna övergripande intern och extern kommunikation – Carl-Fredrik Svederberg

Regional samverkan i FoU-frågor – Sofia Karlsson

LRFs företagarutvecklingsarbete – Ronny Johansson

Jordbrukspolitik – Ronny Johansson och Hans-Ola Olsson

MB 7 kap – Områdesskydd – Peter Tagesson

Vattenpolitik och vattenskydd – Sofia Karlsson och Peter Tagesson

Övrig miljölagstiftning – Ruben Enochsson

Infrastruktur – Stefan Brunander

Viltförvaltning – Stefan Brunander

Fastighetslagstiftning (jordabalken och plan- och bygglagen) – Carl-Fredrik Svederberg

Övrig skoglig näringspolitik – Peter Tagesson

Utveckling av och kontakt med den lokala organisationen, operativt stöd i planering och förberedelser samt planeringsansvar medlemsrekrytering – Hans-Ola Olsson

Förtroendevaldas utbildning – Ruben Enochsson

LRF Ungdomen – Hans-Ola Olsson

Konsumentkommunikation – Sofia Kalrsson

De gröna näringarnas och landsbygdens kulturfrågor – Ruben Enochsson

Bondeomsorg – Stefan Brunander

Djurskydd/Smittskydd – Stefan Brunander

Frågor av särskilt intresse just nu:

Landskapskonventionen – Grön infrastruktur – Sofia Karlsson

Samhällets utbildningserbjudande för den gröna näringen – Sofia Karlsson

Totalförsvarsplanering/Försörjningstrygghet  Carl-Fredrik Svederberg