Regionstyrelse Västra Götaland

Sofia Karlsson, Grästorp, ordförande
Ronny Johansson, Olofstorp, vice ordförande
Elin Johansson, Månstad
Stefan Brunander, Rävlanda
Ruben Enochsson, Fristad
Carl-Fredrik Svederberg, Lidköping
Katarina Johnsson, Dals Långed
Peter Tagesson, Gällstad
Hans-Ola Olsson, Tanumshede

Kontaktuppgifter till LRF Västra Götalands regionstyrelse >>

Ansvarsområden från 2017

Konstituerande sammanträde 11-12 april 2018

Ta fram strategier och riktlinjer för LRF Västra Götalands kommunikation – Sofia Karlsson

Planera och samordna övergripande intern och extern kommunikation – Carl-Fredrik Svederberg

Regional samverkan i FoU-frågor – Sofia Karlsson

LRFs företagarutvecklingsarbete – Ronny Johansson

Jordbrukspolitik – Ronny Johansson

MB 7 kap – Områdesskydd – Peter Tagesson

Vattenpolitik och vattenskydd – Sofia Karlsson

Övrig miljölagstiftning - Elin Johansson

Infrastruktur politik – Stefan Brunander

Infrastruktur intrångsfrågor - Ronny Johansson

Viltförvaltning – Stefan Brunander

Jordabalken – Carl-Fredrik Svederberg

Plan- och bygglagen – Sofia Karlsson

Övrig skoglig näringspolitik – Peter Tagesson

Utveckling av och kontakt med den lokala organisationen, operativt stöd i planering och förberedelser – Elin Johansson

Förtroendevaldas utbildning – Ruben Enochsson

LRF Ungdomen – Sofia Karlsson

Konsumentkommunikation – Elin Johansson

De gröna näringarnas och landsbygdens kulturfrågor – Ruben Enochsson

Planeringsansvar medlemsrekrytering – Carl-Fredrik Svederberg

Bondeomsorg – Stefan Brunander

Djurskydd-Smittskydd – Elin Johansson

Frågor av särskilt intresse just nu:

Generella biotopskyddet i odlingslandskapet – Katarina Johnsson

Landskapskonventionen – Grön infrastruktur – Katarina Johnsson

Strandskydd – Peter Tagesson

Samhällets utbildningserbjudande för den gröna näringen – Sofia Karlsson