Regionstyrelse Västra Götaland

Sofia Karlsson, Grästorp, ordförande
Ronny Johansson, Olofstorp, vice ordförande
Elin Johansson, Månstad
Monica Didriksson, Töreboda
Stefan Brunander, Rävlanda
Ruben Enochsson, Fristad
Ingrid Pettersson, Vara
Carl-Fredrik Svederberg, Lidköping
Katarina Johnsson, Dals Långed
Svante Kaijser, Trollhättan
Peter Tagesson, Gällstad

Kontaktuppgifter till LRF Västra Götalands regionstyrelse >>

Ansvarsområden/Utskott

Näringspolitik och villkor

Ronny Johansson, sammankallande
Elin Johansson
Ruben Enochsson

Äganderätt

Monica Didriksson
Peter Tagesson
Stefan Brunander
Katarina Johnsson

Medlem och kommunikation

Carl-Fredrik Svederberg
Svante Kaijser
Ingrid Pettersson

Bondeomsorgsansvarig

Stefan Brunander