Här kan du läsa vem det är lämpligt att vända sig till i olika frågor.

Beslut om ansvarsområden togs av styrelsen 220520.

Regionstyrelsens ansvarsområden 

Ansvarsområde

Huvudansvarig

Biträdande

Jordbrukspolitik

Sofia Kämpe

Adam Gruvæus, Björn Larsson

Skoglig näringspolitik

Martin Gustavsson

Sven Callenberg

Hållbarhet

Sofia Kämpe

Martin Gustavsson

Forskning och utveckling

Roland Hermansson

Sofia Kämpe

Näringarnas kompetensförsörjning

Sofia Karlsson

Roland Hermansson

Infrastruktur

Sven Callenberg

Björn Larsson

Vattenpolitik

Sofia Karlsson

Håkan Persson

Områdesskydd

Håkan Persson

Sven Callenberg

Viltförvaltning

Håkan Persson

Roland Hermansson, Helena Richardsson

Djurskydd och bondeomsorg

Sofia Karlsson

Fastighets- och arrendefrågor

Sven Callenberg

Adam Gruvæus

Medlemmar

Adam Gruvæus

Helena Richardsson

Förtroendevaldas utbildning

Helena Richardsson

Adam Gruvæus

LRF Ungdomen

Björn Larsson

Adam Gruvæus

Landsbygdens kultur

Martin Gustavsson

 

Kontaktuppgifter till LRF Västra Götalands regionstyrelse >>

Vad de olika ämnesområdena innefattar

Jordbrukspolitik – bl.a. EU-ersättningar, Landsbygdsprogrammet och Livsmedelsstrategin.

Skoglig näringspolitik – bl.a. regionalt skogsprogram och myndighetsdialog.

Hållbarhet – bl.a. fossilfri konkurrenskraft, biologisk mångfald, och regionalt införande av LRFs ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhetsmål.

Forskning och utveckling – bl.a. kontakt med forskningsutförare och innovationskluster.

Näringarnas kompetensförsörjning – bl.a. kontakt med aktörer som anordnar utbildningar för de gröna näringarna.

Infrastruktur – både intrång och landsbygdens behov avseende elkraft, vägar, järnvägar och telekommunikation mm.

Vattenpolitik – bl.a. regionalt införande av EUs vattendirektiv.

Områdesskydd – olika former av formella skydd såsom biotopskydd, naturreservat och strandskydd.

Viltförvaltning – påverkansarbete avseende viltskador och rovdjur som drabbar de gröna näringarna.

Djurskydd och bondeomsorg – bl.a. regionalt branschråd, myndighetsdialog och omsorgsgruppen.

Fastighets- och arrendefrågor – markupplåtelser i olika former t.ex. arrende och samfälligheter.

Medlemmar – bl.a. medlemsvård, medlemsrekrytering och organisationsutveckling.

Förtroendevaldas utbildning – bl.a. genomförande av informationsmöten, kurser och handledning. 

LRF Ungdomen – bl.a. kontakt med regionens tre ungdomsstyrelser och generationsfrågor.

Landsbygdens kultur – främst utdelande av pris och stipendier ur Per Lindekrantz kulturfond.

Alla ansvarsområden innefattar lämplig kommunikation.

Till skillnad från tidigare år är bedömningen att det ej är nödvändigt med miljöfrågor som särskilt ansvarsområde, miljötillsyn på gårdsnivå är en del av jordbrukspolitik.