Om mjölkproduktion

Visste du att den svenska mjölkproduktionen skiljer sig markant från den globala? 

Svensk mjölk har ungefär hälften av klimatavtrycket än det globala genomsnittet. Användningen av antibiotika inom den svenska mjölkindustrin är också unikt låg på global nivå och cirka 70 procent av alla mjölkkor lever i så kallade lösdriftsstall. 

Svenska mjölkbönder spelar en viktig roll i ekosystemtjänster såsom kolinlagring och pollinering. Naturbetesmarker i Sverige kan vara lika artrika som Amazonas regnskog. Genom dessa betesmarker stödjer mjölkproduktionen två av Riksdagens miljökvalitetsmål: Ett rikt odlingslandskap och ett rikt djur- och växtliv.

Kulturellt och historiskt har hållningen av kor i Sverige djupa rötter. Kor har traditionellt varit en viktig del av den svenska lantbruket en del av den svenska landsbygdens identitet. Men antalet svenska mjölkkor har minskat under åren. På 80-talet fanns det ungefär 600 000 mjölkkor i Sverige. Idag är den siffran ungefär 300 000. Denna minskning påverkar allt från den lokala ekonomin till landsbygdens livskraft.

Är du intresserad av det här? Du som är inloggad kan välja att följa det här sakområdet och kommer då få nyheter från LRF direkt till din inkorg.

Logga in som medlem eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Är du intresserad av det här? Du som är inloggad kan välja att följa det här sakområdet och kommer då få nyheter från LRF direkt till din inkorg.

Logga in som medlem eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Till sidomenyn

Vad vill LRF med mjölken?

LRF har satt upp tydliga mål för mjölkbranschen: den ska vara lönsam och attraktiv för framtiden, främja biologisk mångfald, samt öka klimatnyttan och resurseffektiviteten i företagen. För att uppnå dessa mål måste framsteg göras på flera områden. En grundläggande förutsättning är en långsiktigt lönsam och ökad mjölkproduktion som fortsätter att vara klassad som samhällsviktig. Branschen arbetar aktivt för att underlätta inträdet till mjölkproduktion och relaterade yrken.

Ytterligare fokus ligger på att värna om resurserna genom hela produktionskedjan. Det innebär fortsatt arbete för friska djur och god djurvälfärd, samt att minska användningen av fossila råvaror och att reducera svinn. Mejerierna har exempelvis som mål att halvera svinnet i produktionen fram till år 2030. Branschen har även som ambition att definiera och fastställa mål för hållbart producerat foder.

Med hjälp från samhället siktar mjölkbranschen på att ha fossilfria mejerier år 2030 och en helt fossilfri mjölkproduktion till år 2035. Ett annat mål är att mäta klimatpåverkan på gårdsnivå och att utveckla effektiva metoder för att mäta biologisk mångfald, vilket ytterligare stärker branschens hållbarhetsarbete. 

Till sidomenyn

Vad gör LRF för mjölken?

Inom LRF finns branschavdelningen LRF Mjölk som arbetar utifrån tre fokusområden: 

  • Näringspolitisk påverkan: här läggs särskilt fokus på att minska regelkrångel för mjölkföretag. Syftet är att stärka konkurrenskraften och öka investeringarna på mjölkföretagen. 
  • Synen på mjölk: här arbetar LRF Mjölk för att fler ska inse att svenska mjölkprodukter är en del av lösningen. 
  • Kunskapsförsörjning gällande nutrition och mjölkkvalitet. LRF Mjölk driver också och bevakar livsmedelslagstiftningsfrågor som är relevanta för mejerier och mjölkproducenter i Sverige.   
Till sidomenyn

LRF Mjölk

LRF Mjölk skapar goda förutsättningar för hållbart mjölkföretagande i Sverige och en positiv attityd till den svenska mjölken. Arbetet sker inom tre fokusområden: Näringspolitik, synen på mjölk samt kunskapsförsörjning gällande nutrition och mjölkkvalitet.

LRF Mjölk
Till sidomenyn
Till sidomenyn Till sidomenyn

Kontakt

 Peter Kofoed

Peter Kofoed

Chef LRF Mjölk