Allt om LRF Gävleborgs regionstämma den 14 mars

LRF gävleborg stämma 2023
LRF Gävleborgs stämma 2023

Den 14 mars är det dags för LRF Gävleborg regionstämma som i år hålls i Bollnäs. Tolv motioner ska behandlas, styrelse väljas och förtjänsttecken delas ut. Torbjörn Skytt, forskare i ekoteknik och miljövetenskap, gästar stämman och håller ett föredrag med rubriken ”Den dynamiska dragkampen om skogen”.

Cirka 50 fullmäktige från regionens 26 lokalavdelningar och LRF Ungdomen väntas tillsammans med intresserade medlemmar och inbjudna gäster till regionstämman som hålls torsdag 14 mars kl. 9.30 på Bollnäs Folkhögskola.

 

Stämmohandlingar

Stämmohandlingarna med motioner och styrelsens yttranden finns här.

Tryckta exemplar finns på plats på stämman och kan också kan beställas via gavleborg@lrf.se eller 010-184 45 12.

 

Robert Hedlund föreslås som ny ledamot i styrelsen

Valberedningen föreslår Robert Hedlund från Sandviken att efterträda Maria Brodin i regionstyrelsen. Robert är 47 år och driver tillsammans med sin fru Ovansjö Lantbruk med mjölkproduktion, spannmålsodling och entreprenad. 

Läs en presentation av Robert på sidan 58 i stämmohandlingarna.

 

Dragkampen om skogen. Torbjörn Skytt föreläser

Torbjörn Skytt, forskare i ekoteknik och miljövetenskap på Mittuniversitetet, håller ett föredrag med rubriken Den dynamiska dragkampen om skogen. Allt fler försöker påverka hur skogen ska skötas och brukas och dragkampen ter sig alltmer komplicerad. I vilka riktningar dras de olika repen i denna dragkamp och hur förhåller sig olika mål rent vetenskapligt till varandra? Hur ska man kunna väga olika mål mot varandra om de inte sammanfaller?

 

Inkomna motioner


1. Bräddning av avloppsreningsverk och särskild tillsyn hos jordbrukare 
2. Långsiktighet i skogen behöver inte betyda för evigt – Tidsbegränsade avsättningar 
3. När skogen plötsligt tappar en stor del av sitt värde
4 Undermåliga öronmärken – ett lönsamhets- och arbetsmiljöproblem 1
5. Undermåliga öronmärken – ett lönsamhets- och arbetsmiljöproblem 2 
6. Afrikansk svinpest och lagen om offentlig upphandling (LOU) –
Offentlig upphandling på olika villkor
7. Avbytarsystem för våra jordbrukare
8. Markskador i samband med brand i solcellsanläggningar
9. Anpassning av efterlevandeguiden
10. Ersättning vid utbyggnad av elnätet
11. Stödnivå dräneringsåtgärder
12. Regler för gårdsbutiker

Läs motionerna tillsammans med styrelsens yttranden i stämmohandlingarna.

 

Anmälan

Anmälan för dig som inte är fullmäktig görs senast 7 mars till gavleborg@lrf.se 
Valda fulllmäktige behöver inte anmäla sig.

 

Tid, plats och program

Årets regionförbundsstämma hålls torsdag 14 mars på Bollnäs Folkhögskola, Skolallén 10 i Bollnäs.
Registrering och kaffe från kl. 08.30, stämman öppnar kl. 09.30.

Program
08.30   Fullmäktigeregistrering, kaffe och mingel med utställare
09.30   Stämman öppnas. Inledningsanförande av LRF Gävleborgs ordförande Lotta Zetterlund
10.00   Utdelning av förtjänsttecken
            Stämmoförhandlingar
11.00   Möjlighet att diskutera inkomna motioner och styrelsens yttranden
12.00    Lunch
13.00    Stämmoförhandlingarna återupptas
14.30    Kaffe
14.50    Torbjörn Skytt, forskare i ekoteknik och miljövetenskap på Mittuniversitetet,håller ett föredrag med rubriken Den dynamiska dragkampen om skogen. 
15.30    Stämmoförhandlingarna återupptas
16.00    Beräknad avslutning

 

Frågor

Välkommen att kontakta Åsa Wärlinder, 010-184 45 45, asa.warlinder@lrf.se, om du har frågor.

Robert Hedlund, Sandviken, föreslås till regionstyrelsen i Gävleborg.

Robert Hedlund, Sandviken, föreslås till regionstyrelsen i Gävleborg.