Bättre beslutsunderlag med Köttbondepaneler

En av grisarna. Esplunda lantbruk. Foto: Ester Sorri.

LRF Kötts köttbondepaneler för nöt-, gris- och lammproducenter ger bättre underlag till vårt påverkansarbete.

LRF Mjölk har under flera år arbetat med sin mjölkbondepanel för att få snabba svar på aktuella frågor från mjölkproducenter. Vi på LRF Kött har under hösten och början av året genomfört 5 köttbondepaneler samt 2 specialpaneler.

Vi har hittills endast använt resultaten från panelerna för internt bruk i syfte att få bättre underlag i vårt påverkansarbete. Under våren kommer vi också börja publicera resultaten av panelerna för att återkoppla till dig som deltar.

Vi ser panelerna som ett viktigt kompletterande redskap för att samla in kunskap om hur du som djuruppfödare hanterar olika situationer och tänker i aktuella frågor.

Den senaste panelen handlade om PFAS och de 75 svaren som vi fick in hjälper oss att kartlägga utmaningarna med PFAS tillsammans med konsultföretaget IVL.

Om du vill gå med i vår nöt-, gris- eller lammköttspanel är du varmt välkommen att anmäla dig här:

Köttbondepanelen - Lantbrukarnas Riksförbund (lrf.se)