BB behövs för generationsväxling i jordbruket och på landsbygden

JENNY ALM. ALMUNGE UPPSALA\nLRF fÅr fritt anvÅ nda bilderna utan tidsbegrÅ nsning fÅ¡r EGEN marknadsfÅ¡ring. Vid publicering ska alltid namnangivelse/byline sÅ ttas ut dÅ r det Å r praktiskt och tekniskt mÅ¡jligt, enligt fÅ¡ljande, Foto: Trons

Monterar vi ned vården kommer vi tappa attraktionskraft. Vem vill bo och arbeta på en plats där man inte kan känna dig trygg, och där du inte kan förvänta dig att få hjälp i samband med en förlossning? Det skriver Lotta Folkesson, ordförande LRF Västerbotten och Ida Oderstål, ledamot LRF Västerbotten i en debattartikel som publicerades i Västerbottens-Kuriren och Lokaltidningen innan jul.

BB i Lycksele har haft stängt över jul, nyår och nu tre veckor in i januari, även för akuta förlossningar. Det ryktas även om att BB avdelningen kan bli stängd ända fram till oktober 2023. Anledning till nedstängningen är personalbrist. Det här innebär att om man bor i exempelvis Vilhelmina, Åsele eller Dorotea kommun så ska man åka drygt 30 mil till en förlossningsläkare eller gynekolog. Även akuta gynekologiska fall kommer hänvisas till Umeå.

Från LRFs håll ser vi mycket allvarligt på den här utvecklingen. Om vi inte kan erbjuda en fungerande samhällsservice i hela länet, kan vi inte heller förvänta oss några generationsväxlingar ute på gårdarna. Vi befinner oss i ett omvärldsläge där självförsörjning och en fungerande landsbygd blir allt viktigare för vår fortsatta gemensamma trygghet. Idag är vi långt ifrån självförsörjande på livsmedel i Norrland, något som är oroande i dessa tider, men det finns fler orosmoln när jordbruken blir färre.

Lantbrukare får ofta vara med och lösa olika krissituationer på landbygden och nu blir jordbruken färre.

Vem vill bo och arbeta på en plats där man inte känner sig trygg?
De senaste åren har vi sett flera exempel på tillfällen där lantbrukare har varit med att lösa uppkomna krissituationer. Det har bland annat handlat om lantbrukare som släckt bränder med sina gödseltunnor, eller hjälpt till med snöröjningen och halkbekämpning när extrema väderförhållanden inträffat. Monterar vi ned vården kommer vi tappa attraktionskraft. Vem vill bo och arbeta på en plats där man inte kan känna dig trygg, och där du inte kan förvänta dig att få hjälp i samband med en förlossning?

Det finns ett talesätt som lyder: “Man saknar inte kon för än båset är tomt” och detta talesätt kan tyvärr bli väldigt aktualiserat om vi inte agerar. Vi behöver göra hela länet attraktivt och säkert att bo och verka i. Vi behöver en fungerande förlossningsvård i Lycksele, som har öppet året runt. Annars kan vi heller inte förvänta oss en levande landsbygd, lokal hållbar livsmedelsproduktion och stärkt självförsörjningsgrad.

Lotta Folkesson, ordförande LRF Västerbotten
Ida Oderstål, ledamot LRF Västerbotten.