Inbjudande process är avgörande

Östgötastyrelsen på studiebesök
Regionsstyrelsen fick information av markägarna.

Utbyggnaden av vindkraft är något som skapar energi, även mellan ortsbor, företagare och myndigheter. Regionstyrelsen har även fått in en rad motioner i frågan och för att skaffa sig kunskap gjordes en studieresa till en av vindkraftsparkerna utanför Hammar.

Det var en stor delegation som tog sig upp till Hammar, nära länsgränsen, strax söder om Askersund. Här på höjden finns ett av Sydsveriges bästa lägen för de som söker vindpinade platser. När det blåser sydväst är det fritt spelrum över Vättern. Då får rotorbladen bra skjuts.

Regionstyrelsen fick en inblick i ett av projekten där en vindpark med tre verk, närmare 200 meter höga placerats högt upp på en skogsslänt. Mycket av frågorna handlade om hur markägare och omgivande lokalsamhälle behandlats under projekttiden.

Dela på kakan
Ett tydligt medskick är att se till att samtliga parter har insyn, får information och ständiga uppdateringar, redan från start. Att vara involverad och även bli engagerad är en framgångsfaktor.

Två lokala markägare som upplåtit mark berättade om processen, ekonomi och åsikterna om verken. Byggnationen hade gått smärtfritt, utan överklaganden. Lokalbefolkningen fick genom projektet en bygdepeng. Dessutom blev det nya vägar för ridning, motion och friluftsliv i området som tidigare varit otillgängligt.

Generellt var bilden positiv vilket markägare och lokalsamhälle tillskriver delaktighet och inlyssnande men även att boende får del av den produktion som hämtas från platsen, i form av bygdepeng och ökad tillgänglighet.