Branschdag för värmländska livsmedel

Monica Thörner, 2024
Erik Forsberg, LRF Värmland deltog i panelsamtal om försörjningstrygghet och livsmedelsberedskap. Foto: Monica Thörner.

Torsdagen 11 april gick branschdagen för värmländska livsmedel av stapeln i Karlstad. En dag då livsmedelsföretag, beslutsfattare, och tjänstepersoner som arbetar med livsmedelsfrågor i Värmland samlades för att diskutera olika livsmedelsfrågor. Denna gång var det ett extra fokus på livsmedelsberedskap och under dagen lyftes bland annat ämnen som beredskapslagring, grön omställning och matsvinn.

Antal kalorier är det som räknas

Ingrid Petersson, utredare vid SOU, var inbjuden för att informera om utredningen "Livsmedelsberedskap för en ny tid". Det kommer nämligen en ny lag som för kommunerna innebär att de ska planera och agera för att upprätthålla tillgången till nödvändiga livsmedel. I händelse av kris eller krig är det antal kalorier som räknas, inte vad du äter. Ingrid pratade om beredskapslagring för primärproducenterna av exempelvis utsäde, växtskyddsmedel, gödning. Något Jordbruksverket kommer att ansvara för och som beräknas ta ca 8 år att få på plats. Detta för att inte störa marknaden under uppbyggnaden. Andra medskick från Ingrid var att åkermark måste skyddas och att man i stället bör bygga på andra ställen. Hon nämnde dessutom att man som medborgare bör ha mat hemma för minst en veckas förbrukning.

Kompetenscentrum för samhällsfrågor

En ny insikt för oss och säkert många andra som närvarande under dagen är att Karlstad och Värmland är något av ett kompetenscentrum för samhällsfrågor kopplade till beredskap och säkerhet. Det finns mycket erfarenhet och betydande kunskap inom försvar och säkerhetsområdet med exempelvis MSB, plikt- och prövningsverket, Myndigheten för psykologiskt försvar och Försvarshögskolan. Till detta kommer även Karlstad Universitet med forskning inom cybersäkerhet, klimat och riskhantering och ett strategiskt läge rent geografiskt för fortsatt utveckling. Karlstad kommun vill till exempel etablera ett centrum för utbildning och övning för räddningstjänst och civil beredskap – inkluderat en ny räddningsskola, riktigt intressant.

Monica Thörner, 2024
Foto: Monica Thörner.

Grön Omställning i jordbruket

Beatrice Ramnerö från LRF Riksförbundsstyrelsen pratade om den gröna omställningen inom jordbruket, vilken beräknas kosta cirka 80–85 miljarder kronor med ett tillskott extra miljarder för fossilfritt bränsle, mineralgödning med mera. Detta för de klimatåtgärder som bedöms behövas göras, inom odling och djurhållning, för att klara de svenska miljökvalitetsmålen och olika EU direktiv. En bra presentation som var lätt att förstå trots komplexiteten i den. För den som är intresserad finns hela rapporten på LRF hemsida 

Ta bort en köttbulle i stället!

Den friska fläkten Rickard Tellström, docent i måltidskunskap, pratade om proteinkällor. I dagsläget äter vi i genomsnitt 2,6 kg animalisk och vegetabilisk mat om dagen, fördelat på 22% animalier och 78% växtbaserat. Rickards uppmaning var att ta bort en köttbulle om vi nu måste minska på det animaliska. Att börja äta insekter för att tillgodose vårt proteinintag, hade inte han någon lust med och inte resten av publiken heller vad det verkade på applåderna som följde.

Han pratade också om hur mycket svinn det är, innan livsmedlet ens kommer till butik. Exempelvis lämnas 40–50 % av isbergssalladen kvar på åkern och cirka 30 % av spannmålen försvinner på vägen till bordet.

Rickard presenterade även en undersökning där det konstaterades att när Spannmålsodlarna ordnade middag för 420 personer i Nyköping, var det 1% som ville ha specialkost. När Läkarstudenter anordnade en större middag var det 55 % som ville ha specialkost och vid en psykologikonferens var det 77 % som ville ha någon form av specialkost. Enligt statistik är det ca 1,5 % som är glutenintoleranta och 6–8 % laktosintoleranta, som har medicinskt behov. Övriga har andra preferenser som till exempel vill inte, tycker inte, passar inte i kulturen. En väldigt rolig och intressant föreläsning.

Monica Thörner, 2024
Foto: Monica Thörner.

Efterfrågan idag styr utbudet även vid en kris

Sist men inte minst fördes det under dagen också panelsamtal på temat "Försörjningstrygghet lokalt, regionalt och nationellt", där vår ordförande Erik Forsberg representerade LRF Värmland. Övriga deltagare var Linn Ekholm, försvarsdirektör Länsstyrelsen Värmland, Mats Jensen, Utvecklingsstrateg Karlstads kommun, Centrum för samhällssäkerhet, Jannes Engqvist, sektoransvarig utredare för livsmedel och dricksvatten, MSB, Ingrid Petersson, statlig utredare för ”Livsmedelsberedskap för en ny tid” och Erik Evestam, Ordförande Regionala utvecklingsnämnden (RUN).

Ett medskick till regioner, kommuner och framför allt till restauranger var att köpa svenska livsmedel. Det som ska ätas i händelse av kris eller krig måste efterfrågas idag, för att det ska finnas på marknaden när krisen är ett faktum.

 

Monica Thörner
vice ordförande, LRF Värmland