Jordbruket är avgörande för att nå miljömålen

Ingen annan del av näringslivet hänger samman med så många miljömål som lantbruket. Därför blir just lantbrukets miljöarbete avgörande för Sveriges möjligheter att nå målen.

Sverige har potential att bli ett fossilfritt välfärdsland redo att försörja både sin egen befolkning och andra med livsmedel och förnybara råvaror från både jord och skog. Det är nödvändigt för vår egen livsmedelberedskap och Europas. När klimatförändringarna gör det svårare att producera i andra delar av världen har Sverige möjlighet att producera mer. 

Den främsta begränsningen för hållbarhetsarbetet inom livsmedelsproduktion är inte bristande kunskap eller  insikt kring nödvändiga åtgärder, utan snarare den otillräckliga finansieringen av miljö- och klimatåtgärder. Därför har LRF tillsammans med Lantmännen tagit fram ett rapport som visar vilka kostnader en grön omställning av jordbruket skulle innebära.

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Till sidomenyn Till sidomenyn

Palle Borgström om rapporten

Till sidomenyn

Jordbruket bidrag

Vi kan:

  • Öka försörjningstryggheten.
  • Producera fossilfri mat.
  • Skapa större biologisk mångfald.
  • Klara högt ställda mål för natur och klimat.
  • Bidra till en socialt och  ekonomiskt hållbar landsbygd.
  • Skapa sysselsättning i hela  landet.
  • Öka skatteintäkterna för kommunerna.
Till sidomenyn

Förutsättningarna för att lyckas

Det här behövs från politiken:

• Uppdatera livsmedelsstrategin så att lönsamheten förstärks i jordbruket.
• Stimulera investeringar genom gröna kreditgarantier och  Klimatklivet.
 • Införa ett jordbruksavdrag och förbättrad resultatutjämning för att hantera skördevariationer.
 • Öka Sveriges medfinansiering  av den gemensamma jordbruks politiken, CAP.
 • Finansiera forskning och utveckling inom de gröna näringarna.
 • Förenkla regler och myndighetsutövning.

Till sidomenyn