Byter ekologiskt mot lokalt

Montage, Lokalt producerade morötter och kgr ordf
Jakob Andersson är nöjd. Lokalt producerade livsmedel vinner när Motala kommun gör om måltidspolicyn.

Med endast en rösts övervikt i kommunfullmäktige ändrades måltidspolicyn för Motala kommun. En kommun som legat i framkant för ekologiskt kan nu ta en likande position för lokalt producerade livsmedel. Det hoppas ansvarig chef.

Debatten hördes lång väg. Kritiken från oppositionen var inte nådig. Det talades om svek. Men majoriteten stod på sig och när frågan skulle avgöras skiljde en röst. Ordförande i LRFs kommungrupp, Jakob Andersson är ändå försiktigt positiv.

– Vi kommer att följa detta noga. Beslutet är intressant. Det är klart att det öppnar möjligheter för många medlemmar. Men samtidigt finns det ingen motsättning. Att ekologiskt finns är viktigt för många kollegor. Ekologiskt är en premiumprodukt som har sin målgrupp och sina kunder, säger Jakob.

Politiker växlar spår
I måltidspolicyn ströks meningen att Motala kommun strävar efter att öka inköpen av ekologiska livsmedel och den efterföljande meningen ”valet av ekologiska produkter syftar till att minska påverkan både på miljö och människor”.

Numera står här istället att Motala kommun strävar efter att öka inköpen av svenska produkter och prioritera närodlat och lokalt, när så är möjligt. Frukt, grönsaker och rotfrukter köps in efter säsong.

– För mig finns ingen konflikt. Ekologiska lantbruket och det konventionella arbetar redan i symbios. Jag vill verkligen hylla deras arbete och ambition, men det är en mer kostsam produkt som vi kanske inte kan servera i offentlig måltid, när vi ska värdera kommunens pengar och vad dessa ska användas till, resonerar Jakob.

Kortare resa för maten
Han menar även att de ekologiska produkter som importeras har tagits fram under ett annat regelverk än det vi tillämpar i Sverige.  Och att mat ska behöva resa från andra länder till tallrikarna i Motala, eller ända från Sydamerika, för att leva upp till en måltidspolicy tycker han är orimligt och klimatmässigt ohållbart.

I kommunens kök sitter Tomas Hemmingsson. Verksamhetschefs för måltidsverksamheten. Han konstaterar att inköpen av ekologisk hade börjat minska något. Samtidigt är han stolt över den höga andelen svenska animalier (kyckling och övriga köttprodukter) med mejeri, ost och ägg landar på 95,57 procent.

– Det är fascinerande. Vi sitter mitt i grönsakslandet och har så många duktiga odlare runt omkring oss. Det ger oss verkligen möjlighet att få färska produkter efter säsong, säger Tomas som just nu arbetar med en grönsaksupphandling, för att hitta lokala odlare som kan bli leverantörer från juni 2024.

Forma ny logistikkedja
För alla inblandade blir det en utmaning. Som mellanstor kommun har Motala 53 enheter. I startskedet läggs fokus på de största enheterna. Efter hand får man hitta nya logistikkedjor och bygga på och bygga ut leveranserna.

– Vi bygger ett nytt kök som kan få tjäna som hub. Vi vill och hoppas att detta ska bli långsiktigt. Därför går vi in och garanterar en viss volym redan nu. På sikt hoppas jag även att vi kan lägga till lokalt kött och andra varor. Men det gäller att vi kan få till bra logistik och kylkedjor, berättar Tomas.

Han ser också att en ny möjlighet öppnar sig. Närheten till lokala leverantörer gör att kökspersonal, måltidsråden, pedagoger och elever får en möjlighet att besöka bonden och se varifrån maten kommer, ett sätt att komma närmare det gröna näringslivet.

Besviken opposition
Men Maria Persdotter, Centerpartiet är inte imponerad:

– Jag ser ingen motsättning mellan ekologisk och lokalt. Den tidigare policyn hanterade detta samtidigt. I mitt perspektiv sänker man ambitionsnivån. Det är synd att de ändrar i måltidspolicyn innan den ens hade börjat tillämpas fullt ut. Den hade värkts fram, processat under tid – så gör de om policyn direkt när de sätter sig i styret. Jag ser inget fel i att vi som kommun är med och stöttar det ekologiska jordbruket.

Jakob Andersson är ändå nöjd. Skattepengar som läggs på offentlig måltid ska stanna i landet, helst i lokalsamhället där de gör störst nytta och inte hamna utomlands i ett avlägset land med andra krav, lagar och regelverk än de lantbrukaren i Sverige ska arbeta efter.