Dialog i Värmland – Hur ska vårt LRF organiseras?

Highfive
Foto: Karina Ljungdahl.

LRF Värmland bjöd i veckan in till dialog om framtidens folkrörelse för alla förtroendevalda samt valberedningar i Värmland. Säfflebygdens lokalavdelning var initiativtagare då de ville höra mer om hur en stadgebunden kommungrupp fungerar. På mötet deltog 41 förtroendevalda samt personal på dialogen.

Josefina Guttman, ordförande i Lidköpings kommungrupp var kvällens gäst. Hon har erfarenhet både av lokalavdelnings- och kommungruppsverksamhet. Lidköpings kommungrupp är en mycket aktiv kommungrupp och de ser bara möjligheter i kommungruppsarbetet.

- Vi har ju ett helt smörgåsbord att välja av. Framför allt så ska det vara roligt och meningsfullt och det är det i vår kommungrupp, säger Josefina. 

Hon poängterar att det är viktigt att hela kommungruppen är engagerad utefter intresse men att det även ska finnas utrymme för det egna företagandet och familjen.

Lidköpings kommungrupp har en diger agenda för sitt verksamhetsår, bland annat träffar de kommunen regelbundet där de lyfter frågor som offentlig upphandling, lokalt producerad mat, VA-frågor, vägar mm.

- Vi träffar politiker både lokala samt riksdagspolitiker. Skolbarn är något vi lagt mycket fokus på. Eleverna får komma ut till gårdar och lära sig om var maten kommer ifrån. Kommungruppen har också Facebook-grupp med ca 150 följare och vi jobbar med att få ut våra budskap genom reportage och debatter i media, säger Josefina.

Andra aktiviteter kommungruppen gör är seminarier om antibiotika, solceller, biodrivmedel, vildsvin med flera. De har även haft torksafari och skogsdag.

Kvällens möte gav även tillfälle till frågor om remissen, framtidens folkrörelse, som gått till alla förtroendevalda runt om i Sverige, läs mer om remissen här

Deltagarna lyfte oro för medlemstapp, minskat engagemang och för en tappad plattform för inskolning i förening, om inte lokalavdelningarna fortsatt skulle vara stadgebundna. Det blev även en bra diskussion om att det behövs struktur/ramar för hur en framtida organisation ska se ut och fungera. Sammanfattningsvis var det en bra dialog där många viktiga och bra frågor lyftes.

Viktigt att alla styrelser svarar på remissen. Det är ni som förtroendevalda som tillsammans ska forma hur vår framtida förtroendemannaorganisation ska se ut.

Torbjörn Olsson
LRF Värmlands regionstyrelse