Ersättning för förebyggande åtgärder mot fågelskador i gröda

Vitkindad gås
Vitkindad gås

Som lantbrukare kan du ansöka om ersättning från staten till förebyggande åtgärder mot fågelskador i gröda. Du kan få ersättning för åtgärder som lockar och skrämmer fredade fåglar från skadedrabbade åkrar.

Har din gröda blivit skadad av fredade fåglar kan du också få ersättning. Det är viktigt att du anmäler alla skador snarast enligt nedan. 

  • Anmäl skadan direkt till Länsstyrelsen.
  • En besiktningsperson utsedd av länsstyrelsen besiktar skadan när den upptäcks och sen igen i samband med skörd.
  • Ansök om ersättning. Din ansökan ska komma in till Länsstyrelsen inom tre månader efter det att skadan har upptäckts.
  • Om du inte har kunnat förutse skadan, till exempel om den inträffar första året i ett helt nytt område, kan länsstyrelsen betala ut ersättning även om du inte gjort förebyggande åtgärder.
  • Skador orsakade av älg, rådjur eller andra djur som får jagas ersätts inte. Om din gröda har skadats av djur som inte får jagas, kontakta omgående en besiktningsman.

Kontakt för besiktning av skador på gröda i Västra Götaland:

Kristian Kroon, telefon: 010-224 51 38
Lisette Fritzon, telefon: 073-933 07 84
Mikael Pettersson, skrämselkonsulent, telefon: 010-224 51 55

Kontakt för besiktning av skador på gröda i Värmland:

Malin Eliasson, telefon: 010-224 72 64
Emma Mickelin, telefon: 010-224 72 71
Kajsa Kupiakova, telefon: 010-224 72 67

Kontakt för besiktning av skador på gröda i Halland:

I Halland kontaktar du länsstyrelsens växel på 010-224 30 00 och ber att få ut en besiktningsperson för att värdera skada på gröda.

Blankett för att begära ersättning för viltskada: Skrivbar ansökan om ersättning för gröda


Robert Larsson

regionchef LRF Väst
robert.larsson@lrf.se  
070-661 95 23