Ersättning till djurägare och växtodlare till följd av svinpest - en angelägen fråga för LRFs medlemmar

Ersättning till djurägare och växtodlare till följd av svinpest - en angelägen fråga för LRFs medlemmar

En angelägen fråga för LRFs medlemmar som berörs av den smittade zonen och Jordbruksverkets beslutade restriktioner är frågan om ersättning för de konsekvenser restriktionerna innebär.

LRF identifierade denna fråga tidigt och arbetar intensivt för att myndigheten ska lämna tydliga besked så snart det är möjligt. Jordbruksverket tydliggör nu på sin hemsida att det är möjligt för växtodlare att söka ekonomisk ersättning och vad som gäller kring det.

Vid ett sjukdomsutbrott där Jordbruksverket ingriper och fattar beslut om olika åtgärder, restriktioner och krav kan du som är lantbrukare som har djur eller växtodling ha rätt till ersättning. Det gäller kostnader och förluster som uppstått på grund av beslut som Jordbruksverket har fattat i samband med utbrott.