Ersättningsfråga i fokus när statssekreterare besökte Västerås

Statsekreterare besöker Västerås
Dan Eriksson och Johan Sterte.

LRF Mälardalen var med och träffade Dan Eriksson, statssekreterare på landsbygds- och infrastrukturdepartementet, när han besökte Västerås för att diskutera läget i Västmanland med tanke på översvämningar och svinpest.

Det var på inbjudan från landshövding Johan Sterte som statssekreteraren och representanter för en rad organisationer -  Region Västmanland, Västerås kommun och andra kommuner i svinpestområdet, Hushållningssällskapet, LRF Mälardalen m.fl. - strålade samman på Västerås slott.

Västmanland har drabbats hårt 2023, av torka följt av översvämningar och sedan svinpest. Det är ett mycket tufft läge för gröna näringen och andra verksamheter, något landshövdingen ville informera statssekreteraren om.

För LRF Mälardalen deltog regionordförande Tomas Olsson.

– Det var ett mycket bra möte, där alla aktörer fick lyfta sina perspektiv. Många har drabbats och vi måste jobba tillsammans med länsstyrelsen, regering och andra för att hantera situationen nu och i framtiden.

På kort sikt är det ersättningar till berörda verksamheter som står högst upp på LRF Mälardalens önskelista, något Tomas Olsson spelade in till statssekreteraren.

– Ersättningsfrågan måste lösas här och nu, men på längre sikt står vi förstås inför stora utmaningar som vi måste lösa tillsammans. Jordbruket kan inte ensamt ta de stora kostnader som det innebär att rusta inför framtida torka eller översvämningar, och allt annat som kan hända. Det måste ingå som en del i det långsiktiga arbetet för att rusta svensk livsmedelsproduktion.